ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 05:25
ގެމްބިއާގެ މިހާރު ރައީސް އެޑަމާ ބަރޯ
ގެމްބިއާގެ މިހާރު ރައީސް އެޑަމާ ބަރޯ
ގޫގުލް
ގެމްބިއާ ރައީސް
ގެމްބިއާގެ ރައީސް ބަރޯ: ފިހާރައެއްގެ ސޭޓެއް، ސެކިއުރިޓީ ގާޑެއް!
 
ބަރޯއަކީ ހިތްވަރުގަދަ ބޭފުޅެއް
 
ބަރޯ އަށް 2016 ވަަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރި ލިބިވަޑައިވަޑައިގަތް
 
ގެންބިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް އެގައުމުގައި 23 އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވި

ގައުމެއްގެ ރައީސްކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ފިހާރައެއްގެ ސޭޓުކަމާ، ސެކިއުރިޓީ ގާޑެއްގެ ވަޒީފާ އަދާ ކުރެއްވި ރައީސަކު ނުހުރެދާނެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ގެމްބިއާގެ މިހާރު ރައީސް އެޑަމާ ބަރޯ އަކީ އެފަދަ ބޭފުޅެކެވެ. ގެމްބިއާގައި ފިހާރައެއްގެ ސޭޓެއްގެ މަގާމު އަދާކުރެއްވި ނަމަވެސް ރިއަލް ސްޓޭޓު ދާއިރާއިން ކިޔަވާ ވިދާޅުވުމަށް ލަންޑަނަށް ވަޑައިގެން އެތަނުގައި ހުންނެވިއިރު އާމްދަނީ ހޯއްދެވުމަށް ސެކިއުރިޓީ ގާޑެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.

ދެ އަނބިކަބަލުން ގެންގުޅުއްވާ ބަރޯ ގެމްބިއާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވައި އެގައުމުގެ ވެރިކަމުގައި އޭރު ހުންނެވި ޔަހުޔާ ޖައްމާހުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯއްދެވީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޔަހުޔާއަކީ އެގައުމުގައި 23 އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވި ނުފޫޒު ގަދަ، ނަމަވެސް ކޮރަޕްޓް ބޭފުޅެކެވެ.

ބަރޯ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ނަމަވެސް އޭރު ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވި ޔަހުޔާ ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ދޫކުރައްވާކަށް ބޭނުންފުޅެއް ނުވިއެވެ. އަދި ގަދަބާރުން ވެރިކަމުގައި ހުންނެވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުގެ ތެރެއިން ބަރޯގެ ފުރާނަފުޅަށް ނުރައްކާވާ ހިސާބަށް ދިޔުމުން އެމަނިކުފާނު ގެމްބިއާ ދޫކުރައްވައި ސެނެގޯލަށް ވަޑައިގަތެވެ. ރައީސް ކަމުގެ ގާނޫނީ ހުވާ ބަރޯ ކުރެއްވީ ސެނެގޯލުގައި ހުރި ގެމްބިއާގެ އެމްބަސީގައެވެ.

ރައީސް ބަރޯ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ގެމްބިއާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަތީ އޭރު ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވި ޔަހްޔާ ގޮތް ދޫކުރައްވާތޯ އެފްރިކަން ޔޫނިއަނުން އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރައްވައި އެންމެ ފަހުން ގާނާ އާއި ސެނެގޯލުގެ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރެއް ގެމްބިއާއަށް އެރުމަށް ތައްޔާރުވުމުންނެވެ. އޭރުގެ ރައީސް ޔަހުޔާ އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރެއްވުމުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައު އިން ރައީސް ޔަހުޔާއަށް އެތައް ފިއްތުންތަކެއް ކުރިމަތި ކުރިއެވެ.

ގެމްބިއާގައި އޭރު ހުންނެވުމަށް ފަހު ރައީސް ޔަހުޔާ ގައުމު ދޫކުރައްވައި ގާނާއަށް ވަޑައިގަތީ ބާރުތައް ބަރޯއަށް ދެއްވުމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ޔަހްޔާ ގައުމު ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގަތުމުން ބަރޯ ގެމްބިއާއަށް ވަޑައިގެން ވެރިކަން ކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ގައުމުގެ ބައިތުލްމާލުން ޔަހުޔާ 11 މިލިޔަން ޑޮލަރު ގެންދެވި ކަމަށް ބަރޯގެ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ހާމަ ކުރެއްވިއެވެ.

މިއީ އިންތިހާބުތަކުން ނާކާމިޔާބު ވުމުން ގޮތް ދޫނުކުރައްވާ ވެރިންނަށް އަގުހުރި ފިލާވަޅެއް ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އޭރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް ގަބޫލުކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
50%
25%
0%
0%
25%
0%
ކޮމެންޓް