raajjemv logo
ކާޖޮލް-އަޖޭ
ހަތް އަހަރަށް ފަހު ކާޖޮލް އާއި އަޖޭ އެކީގައި ފިލްމެއް ކުޅުމެއް ތައްޔާރުވަނީ
 
އެ ދެމީހުން އެކީގައި ފެންނާނީ ޑައިރެކްޓަރ ޕްރަދީޕް ސަރުކާރުގެ ފިލްމަކުން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
2,027
ކ. މާލެ |
28 އޯގަސްޓް 2017 | ހޯމަ 11:48
ކާޖޮލްއާއި އަޖޭދޭވްގަން
ޑެއިލީ އެކްސްޕްރެސް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިންކަމަށްވާ ކާޖޮލް އާއި އަޖޭ ދޭވްގަން އެކީގައި ފިލްމެއް ކުޅުމުގެ މަސައްކަތް ހަތް އަހަރަށްފަހު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި އެ ދެމީހުން އެކީގައި ފެންނާނީ ޑައިރެކްޓަރ ޕްރަދީޕް ސަރުކާރުގެ ފިލްމަކުންނެވެ.

ކާޖޮލްއާއި އަޖޭއާއި ދެމީހުން އެކީގައި ފިލްމަކުން ވަރަށް އަވަހަށް ފެންނާނެކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރިފައިމިވަނީ ކާޖޮލް ވަރަށް ފަހުން އޭނާ އަޖޭއާއިއެކު ފިލްމަކުން ފެންނާނެކަމަށް ބުނެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ކާޖޮލް ބުނީ އޭނާގެ އުއްމީދަކީ ވަރަށް އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި އެދެމީހުންގެ ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އައުން ކަމަށެވެ. އަދި އެދެމަފިރިން އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އެދެމީހުން އެކީގައި ކުޅެފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޕިޔާރް ތޯ ހޯނާ ހިތާ (1998) އަދި ދިލް ކިޔާ ކަރޭ (1999) އަދި އެދެމީހުން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު އަޖޭ ޑައިރެކްޓް ކުރި ފުރަތަމަ ފިލްމް ޔޫ މީ އޯރް ހަމް (2008) ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަޒުމޫން އަހުމަދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް