raajjemv logo
އާރު މަދާވަން
އެކްޓުގެ ހުނަރު ރަނގަޅުވެއްޖެ ނަމަ ކޮންމެ ފިލްމެއްވެސް ހިނގާނެ: އާރު މާދަވަން
 
އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ 2016ވަނަ އަހަރު "ސާލާ ކަޅޫސް" އިން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
1,534
23 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 13:10
ކ. މާލެ
އާރު މަދާވަން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ކޮންމެ ފިލްމެއްގައިވެސް ވާހަކަ އާއި އެކްޓުކުރުމުގެ ހުނަރު ގެނެސްދެވިއްޖެނަމަ ކޮންމެ ފިލްމެއްވެސް ހިނގާނެ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓްރެސް އާރު މާދަވަން ބުނެފިއެވެ.

އާރު މާދަވަން ބުނީ ފިލްމެއް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް އެއީ ވަކި ބަހެއްގެ ފިލްމަކަށް ވާކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށެވެ.  އަދި އެކި ބަސްބަހުން ފިލްމު ނެރުނަސް ފިލްމުތައް ހިނގާފައި އެބަހުރިކަމަށާއި މިހާރު ޑަބްކޮށްގެން ގެނެސްދޭ ފިލްމުތައް މާ ރަނގަޅުކަމަށެވެ. އެގޮތުން "ބާހުބަލީ" އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ އޭނާ ފާހަގަ ކުރިއެވެ. އެކްޓަރު އާރު މާދަވަން އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ 2016ވަނަ އަހަރު "ސާލާ ކަޅޫސް" އިންނެވެ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް ސުޝާންތް ސިންގް ރާޖްޕޫތާއެކު "ޗަންދާ މާމާ ދޫރް ކޭ"ގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާނެއެވެ.

އާރު މާދުވަން ބުނީ ފިލްމެއް ހިނގައިގަތުމަށް ވާހަކަ އަކީވެސް މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށާއި ރަނގަޅަށް ވާހަކައާއި އެކްޓަރުންގެ ހުނަރު ދައްކާލެވިއްޖެނަމަ އެ ފިލްމަކީ ރަނގަޅު ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް