raajjemv logo
އެމާ ސްޓޯން
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް އެމާ ސްޓޯން އަށް!
 
އެމާ ސްޓޯންއަށް މިއަހަރުގައި ވަނީ 26 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
1,460
22 އޯގަސްޓް 2017 | އަންގާރަ 13:56
ކ. މާލެ
އެމާ ސްޓޯން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ހޮލީވުޑްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެން ތަރިންގެ ތެރެއިން މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ލިބުނު އެކްޓެރެސްއަކަށް އެމާ ސްޓޯން ވެއްޖެއެވެ.

ފޯބްސް މަޖައްލާއިން ބުނި ގޮތުގައި އެމާ ސްޓޯން އަށް މިއަހަރު ވަނީ 26 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ނުކުން އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމަކީ ވެސް އެމާގެ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ލަ ލާ ލޭންޑް" އެވެ. އޭނާ އަށް ވަނީ އެ ފިލްމުން އޮސްކާ ވެސް ލިބިފައެވެ. ބޮކްސް އޮފީހުގައި އެ ފިލްމަށް 445.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައި ވެއެވެ. 

އެމާ ސްޓޯންއަށް އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ލިބިފައިވާއިރު ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ލިބިފައި ވަނީ 25.5 މިލިއަންޑޮލަރާ އެކީ ޖެނިފާ އެނިސްޓަންއެވެ.

ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ލިބިފައިވަނީ ޖެނިފާ ލޯރަންޒް އެވެ. އޭނާއަކީ މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ލިބުނު އެކްޓްރެސްއެވެ. ޖެނިފާއަށް މިއަހަރު ލިބިފައިވަނީ 24 މިލިއަން ޑޮލަރުގައެވެ.

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ބަތަލާއިންގެ ލިސްޓުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތީ "ފްރެންޑްސް"ގެ ބަތަލާ ޖެނިފާ އެނިސްޓަން 48، އެވެ. އޭނާއަށް ވަނީ 25.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައެވެ.

ފޯބްސް މަޖައްލާއިން ކޮންމެ އަހަރަކު އާންމުކުރަމުން އަންނަ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ލިބުނު 10 ތަރިންގެ ތެރޭގައި މިލާ ކޫނިސް، މެލިސާ މެކްކާތީ، އެމާ ވަޓްސަން، ކޭޓް ބްލާންކެޓް، ޗާލީޒް ތެރޮން، ހިމެނެއެވެ.

ފޯބްސްއިން އާންމުކުރާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ލިބޭ 100 ފަންނާނުންގެ ލިސްޓު ހިމަނަން ފަށާފައި ވަނީ 1999 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ. އެގޮތުން ލިސްޓު އެކުލަވާލަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ޖޫންމަހުން އަނެއްއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް