raajjemv logo
ޖޯން އަބްރަހަމް
ސްޕެއިންގެ ފިލްމެއް ޑަބް ކުރުމަށް ޖޯން އަބްރަހަމް "ރައިޓްސް" ގަނެފި
 
ރައިޓްސް ގަނެފައިވަނީ ސްޕެއިންގެ ފިލްމެއްކަމަށްވާ "ދި އިންވިޒިބްލް ގެސްޓް"
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
1,277
20 އޯގަސްޓް 2017 | އާދީއްތަ 13:46
ކ. މާލެ
ޖޯން އަބްރަހަމް
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ސްޕެއިންގެ ފިލްމެއް ހިންދީ ބަހަށް ޑަބްކޮށްގެން ގެނެސްދިނުމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޖޯން އަބްރަހަމް  އެ ފިލްމްގެ ރައިޓްސް ގަނެފިއެވެ.

ޖޯން އަބްރަހަމް ރައިޓްސް ގަނެފައި ވަނީ ސްޕެއިންގެ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ދި އިންވިޒިބްލް ގެސްޓް" ކިޔާ ފިލްމެކެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރު ނިކުމެފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

"ދި އިންވިޒިބްލް ގެސްޓް" ގެ ރައިޓްސް ގަތުމަށް ފަހު މިހާރު އެ ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.  މި ފިލްމު ޑަބްކޮށްގެން  ގެނެސްދޭނީ ޖޯން އަބްރަހަމްގެ  ފިލްމު ކުންފުންޏާއި ކްރިއާޖް އެންޓަޓެއިންމަންޓާ  ގުޅިގެންނެވެ.

"ދި އިންވިޒިބްލް ގެސްޓް" ގައި ކިޔައި ދެނީ ޒުވާން ވިޔަފާވެރިއަކު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މަރައިލުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރުމުން އޭނާގެ ކުށެއް ނެތްކަން ސާބިތުކޮށް  ދިނުމަށް ކުރާ  މަސައްކަތެވެ.

"ދި އިންވިޒިބްލް ގެސްޓު" ހިންދީބަހުން ޑަބް ކޮށްގެން ގެނެސްދޭއިރު އެ ފިލްމަށް ކިޔަނީ ކޮން ނަމެއްކަމެއް  އަދި ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް