raajjemv logo
ނައިޓް މާކެޓް
ނައިޓް މާކެޓް ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި
 
ނައިޓް މާކެޓް ފަށާނީ ނޮވްމެބަރު 15ގައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު
2,830
16 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 12:40
ކ. މާލެ
2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ނައިޓް މާކެޓްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ

ނައިޓް މާކެޓް, މާލޭގައި އަލަށް ހިއްކި ސިނާއީ ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވުމަށް  ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ.;

 

އެ ޖަމިއްޔާއިން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެޖަމިއްޔާގެ ބޯޑު މެންބަރު އަބްދުލް މާނިއު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނައިޓް މާކެޓް ފަށާނީ ނޮވެމްބަރ 15 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

 

އަދި އެހެން އަހަރުތަކަށް ވުރެ ގިނަ މޭޒުތައް މިއަހަރުގެ މާކެޓުގައި ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި ކަމަށާއި ނައިޓް މާކެޓުގައި މޭޒު ދޫކުރާނެ އަގުތައް ފަހުން ހާމަކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

 

"ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި ނައިޓް މާކެޓް ބާއްވާނެ ސަރަހައްދެއް ކަނޑައެޅުމަށް މިދަނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީއާއި އެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން. އަދި މޭޒުތައް ވިއްކާނެ ވަކި އަގެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވި ނަމަވެސް ނަން ނޯޓް ކުރެވޭނެ" ބޯޑު މެމްބަރު އަބްދުލް މާނިއު  ވިދާޅުވިއެވެ

 

ނައިޓް މާކެޓްގައި މޭޒެއް ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމްއިއްޔާގެ ނަންބަރު 3326634 އަށް ގުޅުއްވައިގެން ނަން ނޯޓް ކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އެފަރާތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
18 އޯގަސްޓް 2017 | ހުކުރު 01:28
ގާތިލް
އުންގުޅޭ ބާޒާރު