ބުރާސްފަތި 20 ޖޫން 2019
04 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 16
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
އިސްލާމް - ހައްޖު 1438

ދަތުރަށް ފުރުމުގެ ކުރިން އަމިއްލަ ގައުމުގައި ހައްޖަށްދާ މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓް ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ސައުދީން ފަށައިފި

  • ފުރަތަމަ މި ޚިދުމަތް ދިނީ މެލޭޝިއާއިން ހައްޖަށް އައި މީހުންނަށް

ރާއްޖެ އެމްވީ
raajjemv

ކ. މާލެ 15 އޯގަސްޓު 2017 | އަންގާރަ 15:16 2,115

މެލޭޝިއާއިން ޕާސްޕޯޓް ޕްރޮސެސް ކޮށްގެން ޖިއްދާ އަށް އައި މެލޭޝިއާ މީހުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ - އަވަސް

އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ގައުމުން ހައްޖު ދަތުރު ފެށުމުގެ ކުރިން ސައުދީ އޮފިޝަލުން އައިސް ޕާސްޕޯޓް ޕްރޮސެސް ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް މިއަހަރު ފަށައިފިއެވެ.

މުޅިން އަލަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ފެށި މި ޚިދުމަތް ފުރަތަމަ ދިނީ މެލޭޝިއާއިން މިއަހަރު ހައްޖަށްދާ މީހުންނަށެވެ. މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސައުދީ ޕާސްޕޯޓް އޮފީހުގެ އޮފިޝަލުންވަނީ މެލޭޝިއާއަށް އައިސް މެލޭޝިއާގެ އޮފިޝަލުންނާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓު ބެލުންތައް ބަލާ ފުރިހަމަ ކޮށްދީފައެވެ.

މި ގޮތުން މެލޭޝިއާއިން ހައްޖަށް ދާ މީހުން ޖިއްދާ އެއަރޕޯޓުގައި މަޑުކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސައުދީގެ އޮފިޝަލުންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ކުރިން ޖިއްދާ އެއަރޕޯޓުގައި ކުރަމުން އައި ފިންގަޕްރިންޓް ނެގުމާއި، ފޮޓޯ އާއި ހައްޖަށް އަންނަ މީހާގެ މައުލޫމާތު ސިސްޓަމަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކުއަލަލަމްޕޫރު އެއަރޕޯޓުގައެވެ. އެހެން ކަމުން ޖިއްދާ އެއަރޕޯޓުގައި ހަމައެކަނި އޮންނާނީ ޕާސްޕޯޓު ޗެކް ކޮށްލުން ކަމަށް ވެސް ސައުދީ އޮފިޝަލުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފައިވަނީ މިއީ މި ޚިދުމަތް އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން ދިން ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށާއި ކުރި މަގުގައި ހައްޖަށް މީހުން ފޮނުވާ އެހެން ގައުމުތަކަށްވެސް މި ޚިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް