ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
އިސްލާމް - ހައްޖު 1438

ހައްޖު މޫސުމަށް މަދީނާއޮތީ ތައްޔާރަށް!

  • ހައްޖާޖީން ބޭނުނުންކުރާ މަގުތަށް 24 ގަޑިއިރު މޮނީޓާ ކުރެވޭނެ

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
Saaif80

ކ. މާލެ 14 އޯގަސްޓު 2017 | ހޯމަ 16:27 1,633

ސައުދީގެ ޕާސްޕޯޓް އޮފިސަރުން ދޮށީ އުމުރުގެ ހައްޖާޖީއަކަށް އެހީތެރިވަނީ - ގޫގުލް

މިއަހަރުގެ ހައްޖު މޫސުމަށް މަދީނާ އޮތީ ތަށްޔާރަށް ކަމަށް މަދީނާ ރީޖަންގެ މޭޔާރ މުހައްމަދު ބިން އަބްދުލްހާދީ އަލް އަމްރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައުދީގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގައި ހައްޖުގެ ކަންކަން ވީހާވެސް އޮމާންކޮށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ސައުދީގެ ހައްޖު ވުޒާރާއިން ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. މަދީނާގައި މި ޕްލޭންގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އެ ރީޖަންގެ މޭޔާ މުހައްމަދު ބިން އަބްދުލްހާދީ އަދި މަދީނާގެ ގަވަރުނަރު ޕްރިންސް ފައިސަލް ބިން ސަލްމާންގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

މި ޕްލޭންގެ ދަށުން މަދީނާގެ ތިމާވެއްޓާއި، މާރުކޭޓުތަކާއި، އާންމު ސާފުތާހިރުކަމާއި، މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން 24 ގަޑިއިރު މޮނީޓާ ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ހައްޖާޖީންގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވެސް ބެލިގެންދާނެއެވެ. އަދި ހައްޖު މޫސުމުގެ ސަބަބުން އިތުރުވެގެންދާ ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ މި ޕްލޭންގެ ދަށުން މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ހައްޖާޖީން ބޭނުނުން ކުރާ މަގުތައް 24 ގަޑިއިރު މޮނީޓާ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިމާޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އަބަދުވެސް މީހުން ތައްޔާރަށް ތިބޭނެކަމަށާއި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މެދުވެރިކޮށް ހައްޖާޖީންގެ ސަލާމަތާއި ރަތްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ސައުދީގެ ހައްޖު ވުޒާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިއަހަރު ވެސް ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން ދެ މިލިއަން މީހުން ދާނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއިން މިއަހަރު 1000 ހައްޖާޖީން ހައްޖުވުމަށް ސައުދީއަށް ދަތުރު ކުރާނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް