raajjemv logo
ފިލްމު "ބޫމީ"
ސަންޖޭ ދަތުގެ "ބޫމީ"ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި
 
"ބޫމީ" ނެރޭނީ ސެޕްޓެމްބަރު 22 ގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
2,313
ކ. މާލެ |
14 އޯގަސްޓް 2017 | ހޯމަ 10:55
ބޫމީގެ ޕޯސްޓަރ
ފޭސްބުކް

ސަންޖޭދަތު އެނބުރި އަންނަ ފިލްމު ކަމަށްވާ "ބޫމީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

ޓްރެއިލާ ލޯންޗްކޮށް ދިނީ ސަންޖޭގެ "މުންނާބާއީ" ސީރީޒްގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ވިންދޫ ވިނޯދް ޗޯޕްޅާ އެވެ. މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދަނީ މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ސަންޖޭ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ދެހާސް ސާދަވަނަ އަހަރު ނިކުތް "ޕީކޭ" އިންނެވެ.

މި ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރުންނަކީ ބޫޝަން ކުމާރާއި ސަންދީޕް ސިންގްއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުނ ސިދާންތު ގުޕްތާ، ޝޭކަރު ސުމަން އަދި ޝަރަދް ކެލްކަރް  ކާސްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ. "ބޫމީ" އަކީ ޖަޒުބާތުން ފުރިގެންވާ ބަދަލު ހިފުމުގެ ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެންދާނެ ޑްރާމާ އެކެވެ. މި ފިލްމުގައި ބައްޕައަކާއި އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ވަރުގަދަ ގުޅުން ފެނިގެންދާނެ އެވެ.

"ބޫމީ" ގައި ސަންޖޭގެ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދަނީ އަދިތީ ރާއޯ ހައިދަރީ އެވެލޯންޗިން ހަފުލާގައި ރަންބީރު ކަޕޫރް ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް