raajjemv logo
އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނެއް
އުމުރުން 91 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލް ކޮށްފި
 
އޭނާ އެ ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރީ 10 އަހަރުން
އަހުމަދު މުހުސިނު
2,123
13 އޯގަސްޓް 2017 | އާދީއްތަ 19:09
ކ. މާލެ
ކަމަލަން ޖިނަކުލް: 91 އަހަރުގައި ޑިގްރީ ހާސިލްކުރި
ގޫގުލް

ތައިލެންޑުގައި 91 އަހަރުގެ އަންހެނަކު 10 އަހަރު ކިޔަވައިގެން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލް ކޮށްފިއެވެ.

 

ތައިލެންޑުގެ ޕަބްލިކް ޓެލެވިޒަން ބްރޯޑްކާސްޓަރ (ތައި ޕީބީއެސް) އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އުމުރުން 91 އަހަރުގެ ކިމަލަން ޖިނަކުލް ވަނީ އިންސާނީ އަދި ޢާއިލީ ތަރައްޤީއާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް ޑިގްރީ ހާސިލް ކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އޭނާ އެ ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރީ ބެންކޮކްގެ ބޭރުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ސުޚޮތައި ތައްމަތިރަޓް އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

 

 

"އަހަރެމެން ނުކިޔަވާނަމަ، ފޮތް ނުކިޔާނަމަ، ކަންކަމެއް ނޭނގޭނެ. ވާހަކަ ދައްކައެއް ނޫޅެވޭނެ. އަދި ކަންކަމުގެ ހަޤީގަތެއް ދެނެއެއް ނުގަނެވޭނެ" އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

 

 

އޭނާއަށް ޑިގްރީ ހަވާލުކޮށް ދެއްވީ ރަސްގެފާނު މަހާ ވަޖިރަލޮނގކޯރން އެވެ. ތައިލެންޑުގެ ސަޤާފަތް ބުނާ ގޮތުން ތައިލެންޑުގެ ޕަބްލިކް ޔުނިވަރސިޓީން ޑިގްރީ ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވާނީ ޝާހީ ޢާއިލާގެ މެންބަރެކެވެ.

 

މި ޑިގްރީ ދިނުމުގެ ގްރެޖުއޭޝަން ހަފްލާއަށް އޭނާ އައިސްފައިވަނީ އެތަނާ 725 ކިލޯ މީޓަރ (450 މޭލް) ދުރުގައި ފަޔައޯ ޕްރޮވިންސްގައި ހުންނަ އޭނާގެ ގެއިން އޭނާގެ އާއިލާއާ އެކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް