ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2017 | އާދީއްތަ 15:26
މީގެކުރިން ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން --
މީގެކުރިން ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން --
ރާއްޖެ އެމްވީ
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މިރޭ ބާއްވަން އޮތް ޖަލްސާ ކެންސަލް ކޮށްފި
 
އިދިކޮޅު ގިނަ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ދަނީ ތަހުގީގު ހިންގާ ޝަރީއަތްވެސް ކުރަމުން
 
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އުޅުއްވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ
 
ގާސިމް އޮންނެވީ އޭޑީކޭގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފަ

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ނިންމި ހާއްސަ ޖަލްސާ ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މ. ކުނޫޒުގައި ބާއްވަން ނިންމި ޖަލްސާ ކެންސަލް ކުރި ވަކި ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ މިޖަލްސާ، ކެންސަލް ކޮށްފައިވާއިރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް އޮންނެވީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކުރައްވާފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވެސް އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އުޅުއްވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގައި އިސްކޮން ތިއްބެވި ގިނަ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ވަނީ ޖިނާއީ ބޮޑެތި ހުކުމްތައް ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ދެން ތިބި ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާތައް އުފުލާފައިވާއިރު އަނެއް ބައެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަހްގީގުތައް ވެސް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންދާއިރު އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ހުންނެވީ 12 އަހަރު ޖަލު ހުކުމެއްގަ އެވެ. އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވާއިރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ހިންގާ ޖިނާއީ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތް މިހާރު ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޖަލުގައި ހުންނެވި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިޝްގެ މައްޗަށް ހިންގާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ވެސް ކުރިއަށްއެބަ ދެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިންނާއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމާއި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަމީތު ވެސް ހުންނެވީ ޖަލުގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
0%
71%
14%
14%
0%
ކޮމެންޓް