ކ. މާލެ
|
8 ޖުލައި 2024 | ހޯމަ 11:52
ބަޔާންގެ ޖާޒީ އާއެކު މިކޭލް އޮލައިސް
ބަޔާންގެ ޖާޒީ އާއެކު މިކޭލް އޮލައިސް
ޓްވީޓަރ
ބަޔާން މިއުނިކް
އޮލައިސް ބަޔާނަށް ސޮއި ކޮށްފި
އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ބަޔާނަށް ބަދަލުވީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

ކްރިސްޓަލް ޕެލެސް އަށް ކުޅެމުން އައި މިކޭލް އޮލައިސް، ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކަށް ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ބަޔާނަށް ބަދަލުވީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ބަޔާނާ އެކު އޭނާ ސޮއި ކުރި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2029 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އޮލައިސް ހޯދުމަށް ބަޔާނުން ވަނީ 50.8 މިލިއަން ޕައުންޑު ޚަރަދު ކޮށްފަ އެވެ.

ބަޔާނަށް ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އޮލައިސް ބުނީ، ބަޔާނާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކާއި، ވާހަކަތައް ދިޔައީ ވަރަށް ޕޮޒިޓިވްކޮށް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ބަޔާން ކަހަލަ ބޮޑު ކުލަބަކަށް ކުޅެން އޭނާ ކެތް މަދުވެފައި ހުރި ކަމަށް އޮލައިސް ބުންޏެވެ. ބަޔާނަށް ކުޅުމަކީ އިންތިހާ އަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއްކަން ފާހަގަކޮށް އޮލައިސް ބުނީ، އެއީ އޭނާ ބޭނުންވި ކަހަލަ ޗެލެންޖެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ބޭނުން ވަނީ މަތީ ފަންތީގައި ކުޅެ، ތަށިތަކެއް ކާމިޔާބުކޮށް އޭނާގެ ފެންވަރު ދައްކާލަން ކަމަށް ވެސް އޮލައިސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އޮލައިސް ބަޔާނަށް ބަދަލުވީއިރު، އޭނާ ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ބައެއް އެހެން ކުލަބުތަކުން ގެންގުޅުނު ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ ތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެލްސީން ވެސް އޮލައިސް ހޯދުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އޮލައިސް ވަނީ ޗެލްސީގެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލު ނުކުރަން ނިންމާފައި ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތަކުގައިވެ އެވެ.

ރީޑިން އިން 2019 ވަނަ އަހަރު ސީނިއާ ކެރިއަރު ފެށި އޮލައިސް، ކްރިސްޓަލް ޕެލެސް އަށް ބަދަލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭނާ ވަނީ ޕެލެސް އަށް ކުޅެދިން 90 މެޗުގައި 16 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ގިނަ ކުލަބުތަކުން އޮލައިސް ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި ވަނީ ވެސް ޕެލެސް ގައި އޭނާ ދެއްކި ކުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް