ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
މެލޭޝިއާ

ކުޑަ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި މެލޭޝިއާ މީހަކަށް 12،000 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް

  • އުމުރުން 36 އަހަރުގެ މި މީހާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ 626 ދައުވާ އުފުލާފައިޥޭ
  • މައްސަލަ ބަލަމުންދަނީ ކުޑަކުދިންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ޖިންސީ ގޯނާތައް ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ ޚާއްސަ ކޯޓަކުން
  • ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަކީ މެލޭޝިއާގައި ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި، ބޮޑެތި އަދަބުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއް

ކ. މާލެ | 10 އޯގަސްޓް 2017 | ބުރާސްފަތި 23:58 | 3,360

ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ - ގޫގުލް

ކުޑަ އަންހެންކުއްޖަކަށް އެކި ފަހަރުމަތިން ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ މައްޗަށް މެލޭޝިއާގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން 600 އަށްވުރެ ގިނަ ދައުވާ އުފުލައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އުމުރުން 36 އަހަރުގެ މި މީހާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ 626 ދައުވާ އިއްވައި ނިމިފައިވަނީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އެ ހުރިހާ ދައުވާއެއް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް އިއްވާފައިވަނީ ދެ ދުވަސްމަތިން، ގިނަ އިރުތަކަކަށް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންގޮސްގެންނެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ 626 ދައުވާ އޭނާގެ އާއި ދެކޮޅަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ޖުމްލަ 12،000 އަހަރުދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމަކާއި އޭނާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެއެވެ.

މި މީހާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ތެރޭގައި 15 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅާއި އެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމާއި، ރޭޕް ކުރުމާއި، ޒިންމާދާރު މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއި އެކު ޖިންސީ އަމަލު ހިންގުމާއި، ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ޖުމްލަ 599 މައްސަލައަކާއި، މި މައްސަލަތަކާއި ގުޅުންހުރި އިތުރު 27 ދައުވާ ހިމެނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ޖިންސީ ގޯނާތައް ބެލުމަށް ނިމިގެންދިޔަ ޖޫންމަހު މެލޭޝިއާގައި އުފެއްދި ޚާއްސަ ކޯޓުގައި ބަލަމުންދާ މި މައްސަލައިގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ދައުވާ ހުށަހެޅުމުން، ދައުވާ ލިބޭ މީހާ ވަނީ 626 ދައުވާއަށް ވެސް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ މީހާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ، ޔޮންގ ޒަރީދާ ސަޒާލީ ވަނީ، އޭނާއަށް އެ ފުރުޞަތު ނުދެއްވުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކުއްޖާ ހިމާޔަތް ކުރުމަށް، ދައުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު، ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބުނެފައިވަނީ، ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ހައްޔަރުކުރީ ނިމިގެންދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު، ކުއްޖާގެ މަންމަ ކުރި ރިޕޯޓަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. ޕްރޮސެކިއުޓަރުން އިތުރަށް ބުނީ އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ ވަރަށް ކުޑައިރު ކުއްޖާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ވަރިވެފައިވާ ކަމަށާ، ކުއްޖާގެ ބައްޕަ މި އަމަލު ހިންގާފައިވަނީ، މި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހާއި ޖުލައި މަހާއި ދެމެދު ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ކައިރީގައި ކުއްޖާ ހުރިއިރު ކަމަށެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަކީ މެލޭޝިއާގައި ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި، ބޮޑެތި އަދަބުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.