ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ޕާކިސްތާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ބޮޑު ޖޯކެއް: ނަވާޒު ޝަރީފް

  • ނަވާޒު ޝަރީފު މަގާމުގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅީ މިދިޔަ މަހު

ކ. މާލެ | 10 އޯގަސްޓް 2017 | ބުރާސްފަތި 21:31 | 2,038

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޝަރީފް - ގޫގުލް

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް، އެމަނިކުފާނު މަގާމުގައި ދެމިހުރުމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ "ޖޯކެއް" ކަމަށާއި އެއީ ވޯޓުލި ފަރާތްތަކަށް ކުރި މަލާމާތެއް ކަމަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

 ރާވަލްޕިންޑީގައި ބޭއްވި ރެލީއެއްގައި ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ނަވާޒް ޝަރީފް މިހެން ވިދާޅުވިއިރު މިއީ މިދިޔަ މަހު ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމާއެކު އިސްތިއުފާ ދެއްވި ޝަރީފު، ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ނަވާޒު ޝަރީފު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޕީއެމްއެލް-އެން ޕާޓީގެ ތާއިދު ބޮޑު، ރާވަލްޕިންޑީގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަށް ތިން ވަނަ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ފުރުސަތު ނުދިން ކަމަށާއި ޕާކިސްތާނުގެ އެއްވެސް ބޮޑު ވަޒީރަކަށް އެމީހެއްގެ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭ ކަމަށާއި "އެއީ ޖޯކެއް ކަމަށާއި ޕާކިސްތާނަށް އެކަން ތަހަމަލު ކުރަން މިހާރު ދަތި ކަމަށެވެ."

ނަވީޒް ޝަރީފް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް "ރޫލް އޮފް ލޯ" ނެގެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.

ބޮޑު ވަޒީރު ޝަރީފު މަގާމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅީ، އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި އެކަން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހު ލިބުނު މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމު (ޖޭއައިޓީ)ގެ ތަހުގީގަށް ފަހު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި 254 ސަފުހާގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމަށް ފަހު އެވެ.

ޕެނަމާ ޕޭޕާސް އިން ލީކުކޮށްލި މައުލޫމާތުގައި ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ނަން ހިމަނާފައި ނެތެވެ. މަޝްހޫރު ޕެނަމާ ޕޭޕަރުތަކުގެ ޒަރީއާއިން ލީކުވެފައިވާ މައުލޫމާތުގައި ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ބޭފުޅުންވަނީ އޮފްޝޯ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށް މާލީ ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ހޯއްދަވާފައެވެ. ލީކު ވެފައިވާ ޕެނެމާ ޕޭޕަރު ތަކުގައިވާ ގޮތުން ނަވާޒް ޝަރީފް ބޭފުޅުންވަނީ ބްރިޓިޝް ވާޖިން އައިލެންޑްސްގައި ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށް އެ ކުންފުނިން އިނގިރޭސިވިލާތުން އިމާރާތްތައް ބައްލަވައި ގަނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.