ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 16:54
ސޭވް ދަ ޗިލްރަން އިން ވަނީ ގެއްލިފައިވާ ކުޑަކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފަ
ސޭވް ދަ ޗިލްރަން އިން ވަނީ ގެއްލިފައިވާ ކުޑަކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފަ
ބީބީސީ
ފަލަސްތީން އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
ގާޒާ އިން ވީ ނުވީއެއް ނޭނގި 21،000 ފަލަސްތީން ކުޑަކުދިން ގެއްލިއްޖެ
އިޒްރޭލުން މި ފަހަކަށް އައިސް މުޅިންހެން ހަމަލާ ދެމުން ދަނީ އާންމު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދު ތަކަށް ކަން ފާހަގަ ކުރޭ. މި ހަމަލާތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ކުޑަކުދިންނެއް ދަނީ މަރުވަމުން.

ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ 7ން ފެށިގެން އިޒްރޭލު ސިފައިން ގާޒާގައި ހިންގަމުންދާ ހަނގުރާމަ އާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ވީ ނުވީއެއް ނޭނގި 21.000ށް ވުރެ ގިނަ ފަލަސްތީން ކުޑަކުދިން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ސޭވްދަ ޗިލްޑްރަން ޖަމާއަތުން ބުނެފިއެވެ.

ސޭވް ދަ ޗިލްރަން އިން ވަނީ ގެއްލިފައިވާ ކުޑަކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އިޒްރޭލުން މި ފަހަކަށް އައިސް މުޅިންހެން ހަމަލާ ދެމުން ދަނީ އާންމު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދު ތަކަށް ކަން ފާހަގަ ކުރެއެވެ. މި ހަމަލާތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ކުޑަކުދިންނެއް ދަނީ މަރުވަމުންނެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ގާޒާގައި ހިންގާ ހަނގުރާމައިގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ބައި ގާތްގަނޑަކަށް މިހިސާބުން ނިމުނީ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އާދިއްތަ ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް ހަމާސް އާއެކު އާދެވުނު ކަމަށް ވިޔަސް ހަނގުރާމަ ކުރިއަށް ދާނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއާ އެކު ހަމާސް އިން ބުނެފައިވަނީ ނަތަންޔާހޫގެ މި ވާހަކަފުޅުން މެއި 31 ގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑްން ހުށަހެޅުއްވި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ޕްލޭން އިޒްރޭލް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަން ދޭހަވާކަމަށެވެ.

ރަނގަޅު ކާނާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ ތުއްތު ދެ ކުދިން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އުތުރު ގާޒާގެ ކަމާލް އަދުވާން ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ. މިއާއެކު ސިއްހީ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ މީޑީއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގައި ގާޒާ ގައި މަރުވި ކަމަށް ރެކޯޑު ކުރެވުނު މީހުންގެ އަދަދު 31ށް ވަނީ އަރާފައެވެ.

ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގާޒާ އިން އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ ހަމަލާ ތަކުގައި 37،598 ފަލަސްތީން މީހުން މަރުވެ 86،032 މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ. މި މުއްދަތުގައި ހަމާސް އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އިޒްރޭލުން މަރުވެފައިވަނީ 1،139 މީހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް