ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2024 | ހޮނިހިރު 11:42
ބެލްޖިއަމްގެ ކޯޗު ޑޮމެނިކް ޓަޑެސްކޯ
ބެލްޖިއަމްގެ ކޯޗު ޑޮމެނިކް ޓަޑެސްކޯ
ގޫގުލް
ޔޫރޯ 2024
ބައްޔެއްނުވާނެ، ވިސްނުމަކީ މޮޅުވުމުން: ޓަޑެސްކޯ
ރޮމޭނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ކުޅޭ މެޗުން ބަލިވެ، މުބާރާތުން ކަޓާފާނެތީވެ ނުވިސްނާ ކަމަށް ކޯޗު ޑޮމެނިކް ޓަޑެސްކޯ ބުނެފި.

ރޮމޭނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ކުޅޭ މެޗުން ބަލިވެ، މުބާރާތުން ކަޓާފާނެތީވެ ނުވިސްނާ ކަމަށް ކޯޗު ޑޮމެނިކް ޓަޑެސްކޯ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސްލޮވާކިޔާ އަތުން 1-0އިން ބެލްޖިއަމް ބަލިވެފައި އޮތުމުންނެވެ. މިއީ ޔޫރޯގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެންމެ ހައިރާންކުރުވަނިވި އެއް ނަތީޖާ އެވެ. ސަބަބަކީ ދެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހާއި ބެލްޖިއަމަކީ ޔޫރަޕުގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ކުޅުންތެރިން ތިބި ގައުމަކަށްވުމެވެ. ބެލްޖިއަމް އޮތީ ފީފާ ރޭންކިންގެ ތިން ވަނާގަ އެވެ. ރޮމޭނިޔާ އޮތީ 45ވަނާގަ އެވެ.

ކޮޗު ޓަޑެސްކޯ ބުނީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޔުކްރޭން އަތުން 3-0އިން މޮޅުވި ރޮމޭނިޔާ އަކީ ހަލުވި، އަދި ހުނަރުވެރި ޓީމެއްކަން އޭނާ އަށް އެނގޭ ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު އަހަރުމެން ފަހަތުގައި ނުތިބޭނަން. އަދި ބަލިވެދާނެކަމަށް ވެސް ނުވިސްނަން. އަހަރުމެންގެ ވިސްނުމަކީ މޮޅުވުން. އަހަރުމެން ޓީމުގައި މޮޅުވުމުގެ ފެންވަރު އެބަހުރި،"
ބެލްޖިއަމްގެ ކޯޗު ޑޮމެނިކް ޓަޑެސްކޯ

ކޯޗު ބުނީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސްލޮވާކިޔާއިން މެޗުގެ ހަ ވަނަ މިނިޓްގައި ޖެހި ގޯލަކީ އޭނާޣެ ޓީމު ޕްރެޝަރަށް ދިޔަ ސަބަބެއް ކަމަށެވެ. މިހެންވެ މިރޭގެ މެޗުގައި އެފަދަ ފެށުމަކުން ފަށައިގަތުމުގެ ބަދަލުގައި ލީޑް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިވަގުތު މި ގްރޫޕުގެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލް އޮތް ގޮތުން ޕޮއިންޓެއް ނުލިބި އޮތް ހަމައެކަނި ޓީމަކީ ވެސް ބެލްޖިއަމް އެވެ. ޔުކްރޭނާއި ސްލޮވާކިޔާ އަދި ރޮމޭނިޔާ އަށް ވަނީ ތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފަ އެވެ. މިހެންވެ ބަލިވެއްޖެނަމަ ބެލްޖިއަމް މުބާރާތން ކަޓާނެ އެވެ. އެ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެނަމަ ތިން ޕޮއިންޓުން ހަތަރު ޓީމު ހަމަހަމަވެ، މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށްދާނެ ޓީމު ކަނޑައަޅާނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ބެލްޖިއަމާއި ޔުކްރޭން ބައްދަލުކުރާ މެޗު ނިމުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް