ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2024 | ހުކުރު 15:13
ކިމް ޖޮންއުން ރަޝިއާގައި ޕުޓިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ކިމް ޖޮންއުން ރަޝިއާގައި ޕުޓިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ އާ އުތުރުކޮރެއާގެ ގުޅުން
އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ރަޝިއާ އިން ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީފާނެ ކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވެއްޖެ
ރަޝިއާގެ ރައީސްގެ މި ވާހަކަފުޅަކީ، ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުން މަނާ ކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ބަދަލު ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ބުނި ބުނުމަށް ދެއްވި ރައްދެއް ކަމަށް ބެލެވޭ.

އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ރަޝިއާ އިން ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީފާނެ ކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ވުލެޑިމިއަރ ޕުޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސްގެ މި ވާހަކަފުޅަކީ، ރަޝިއާ އާއި އުތުރު ކޮރެއާ އިން ހުސްވި ހަފްތާގައި ސޮއި ކުރި އަސްކަރީ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށް ނުދޭން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް އޮތުން ބަދަލު ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ބުނި ބުނުމަށް ދެއްވި ރައްދެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ރައީސް ޕުޓިން މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ ވިއެޓްނާމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައެވެ.

ވިއެޓްނާމަށް ޕުޓިން ވަޑައިގަތީ އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާ އުތުރު ކޮރެއާ އާ އެކު އަސްކަރީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރެއްވާފައެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާ އަކީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން އެކަހެރިކޮށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ގައުމެކެވެ. އުތުރު ކޮރެއާ އިން ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރާއި ބެލިސްޓިކް މިސައިލް އުފައްދާތީ، ހުޅަނގުން އިސްނަގައިގެން އދ. އިން އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ އެކަރިކޮށްފައިވަނިކޮށް ރަޝިއާގެ ރައީސް އުތުރުކޮރެއާ އަށް ވަޑައިގަތުން ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ދެކެނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުތަނަވަސްކަމާ އެކުގައި ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ޔޫކްރެއިނަށް އެންމެ ޒަމާނީ ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީ އަދި ރަޝިއާގެ ޓާގެޓް ތަކަށް ހަމަލާ އެ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކޮށްގެން ހަމަލާ ދިނުން ހުޅަނގާއި އެމެރިކާއިން ހުއްދަ ދިން މައްސަލައިގައި، ހުޅަނގާ ދުޝްމަނު ގައުމުތަކަށް ރަޝިއާ އިން ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މި މަހު ކުރީ ކޮޅު ޕުޓިން ވަނީ އިންޒާރު ދެއްވާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ޕުޓިން އެންމެ ފަހުން ވިއެޓްނާމުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އެ ގޮތުން ރަޝިއާ އިން ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭނެ ގައުމަކަށް އުތުރު ކޮރެއާ ވެދާނެ ކަމަށް މި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް