ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2024 | އަންގާރަ 10:35
ކީލިއަން އެމްބާޕޭ
ކީލިއަން އެމްބާޕޭ
ޑެއިލީ މެއިލް
ޔޫރޯ
އެމްބާޕޭ ނޭފަތް ހަލާކުވެއްޖެ، އޮޕަރޭޝަން ކުރާނެތަ؟
އެމްބާޕޭގެ ނޭފަތް ހަލާކުވެއްޖެ އެވެ. ފްރާންސްގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުން އޭނާގެ ނޭފަތް އޮޕަރޭޝަން ކުރުމާމެދު ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަ އެވެ.

ފްރާންސްގެ ކެޕްޓަން އަދި ފޯވަޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭގެ ނޭފަތް ހަލާކުވެ، ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުރިއަށް ހުރި މެޗު ތަކުގައި ކުޅެވޭނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

އެމްބާޕޭގެ ނޭފަލް ހަލާކުވީ މުބާރާތުގައި ރޭ އޮސްޓްރިއާ އަތުން 1-0ން މޮޅުވި މެޗުގައި ބޮލުން ޖަހަން އެރި ވަގުތު ވައިގެ ތެރޭގައި އޮސްޓްރިއާ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އުޅަބޮށިން ޖެހިފަ އެވެ. ހޯސްލާފައި ލޭ ފޭބުމުން އޭނާ އަށް ވަނީ ވަގުތުން ދަނޑުމަތީގައި ފަރުވާދީފަ އެވެ. އަދި ދަނޑުން ބާލައި ކެޕްޓަން ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

މި މެޗުގައި ފްރާންސްގެ މޮޅުވި ލަނޑު ޖެހީ ވެސް އެމްބާޕޭ އެވެ. އެއީ އޭނާ ހުރަސްކުރި ބޯޅައެއް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގައިގައި ޖެހިފައި ގޯލަށް ވަދެގެންނެވެ.

މެޗަށް ފަހު ފްރާންސްގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯން ބުނީ ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކުގައި އެމްބާޕޭ ކުޅޭނެކަން ޔަގީންކޮށްދޭން އޭނާ އަށް މި ވަގުތު ނުކެރޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 25 އަހަރުގެ ފޯވަޑް ހުރެގެން ކުޅޭނަމަ ފްރާންސަކީ އަބަދުވެސް ކުރިއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ޓީމަކަށްވާނެ ކަމަށެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ފްރާންސްގެ ފުޓްބޯޅް ފެޑަރޭޝަނުގެ ރައީސް ފިލިޕޭ ޑިއާލޯ ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ކެޕްޓަންގެ ނޭފަލުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މެޑިކަލް ޓީމުން ބުނީ މިކަމަށް ވަކި ގޮތެއް ނުނިމޭ ކަމަށާއި އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފިނަމަ އެމްބާޕޭ އަށް އަލުން ކުޅެން ފެށޭނީ 10 ދުވަހަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

އެމްބާޕޭ ވަނީ މެޗަށް ފަހު އެކްސްގައި ނޭފަތުގައި މާސްކެއް އަޅައިގެން ކުޅުމާމެދު ހިޔާލަކީ ކޮބާތޯ އަހައި ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. މިހެންވެ މާސްކެއް އަޅައިގެން ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްނަމަ އޭނާ އޮޕަރޭޝަން ކުރާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ނުދެކެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް