ކ. މާލެ
|
16 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 08:39
ސްޕޭނާއި ކްރޮއޭޝިޔާ މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްޕޭނާއި ކްރޮއޭޝިޔާ މެޗުގެ ތެރެއިން
ބީބީސީ
ޔޫރޯ 2024
ސްޕޭންގައި ޔޫރޯފިއާ ފެށިއްޖެ، ކޯޗު ބުނަނީ ހަމަޖެހިގެން ތިބުމަށް
ކްރޮއޭޝިޔާ ބަލިކުރީ 3-0ން

ކްރޮއޭޝިޔާ 3-0 އިން ބަލިކޮށް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައޮ މޮޅަކުން ފެށުމާއެކު ސްޕޭނުގައި ޔޫފޯރިއާ ފެށިއްޖެ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މެޗަށް ފަހު ޯޗު ޑެލަފުއެންޓޭ ބުނީ އޭނާ އެދެނީ ކުޅުންތެރިން މިކަމުގައި ބައިވެރިނުވެ ހަމަބިމުގައި ތިބުމަށް ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ހާސިލްކުރަންޖެހޭ ޓާގެޓަށް ވާސިލަވުމަށް އަދި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައި އޮތުން ކަމަށެވެ.

"އެންމެން އެދަނީ އުފާފާޅު ކުރަމުން. ރަނގަޅު. އަހަރުމެން އެންމެން ވަރަށް އުފާވެއްޖެ މި ނަތީޖާއިން. އަހަރެން ވެސް އުފާވެއްޖެ. އުފާ ކުރަން ވެސް ޖެހޭނެ. އެކަމަކު މި ކަމުން ދުރުގައި އަހަރުމެން ތިބުމަށް އަހަރެން އެދެނީ. އަހަރުމެން ކުޅެން ޖެހޭ މުހިންމު މެޗެއް އެބައޮތް ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން. މިހެންވީމާ އެމެޗަށް ތައްޔާރުވުމަށް މި ނަތީޖާ ހުރަހަކަށްވާކަށް ނޭދެން،"
ސްޕޭނުގެ ކޯޗު ޑެލަފުއެންޓޭ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ބޭރުތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަން އޭނާ އަށް ކޮންޓްރީލް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި މުޅި ގައުމު އުފާފާޅުކުރި ނަމަވެސް ޓީމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުނުކުރާ ގޮތަށް ކަންކަން ބައްޓަންކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"އަހަރެންގެ ވަޒީފާ އަކީ މިފަދަ ކަންކަމުން ޓީމު ދުރުކުރުވުން. ބޭރުތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަން އެއްކޮށް އަހަރެންނަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭނެ. އެކަމަކު އަހަރުމެން އެތެރޭގައި މިކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިދާނެ. އަހަރެން ސަޕޯޓަރުންނަށް ދޭން އޮތް މެސެޖަކީ ކެތްތެރިވާށޭ. ޓީމާ މެދު ފަހުރުވެރިވިޔަސް އަހަރުމެން ހަމަޖެހިގެން ތިބެން ފުރުސަތުދީ ޓީމު މޯޓިވޭޓް ކޮށްދޭށޭ،"
ސްޕޭނުގެ ކޯޗު ޑެލަފުއެންޓޭ ބުންޏެވެ.

އަލްވާރޯ މޮރާޓާ އާއި ބްރަޔަން ރުއިޒް އަދި ޑެނީ ކަވަހާލް ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޖަހައިން ލަނޑުތަކުން ކްރޮއޭޝިޔާގެ މައްޗަށް ސްޕޭން މޮޅެއް ހޯދިއިރު ކޯޗު ބުނީ މި ނަތީޖާގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ޓީމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ޓީމަކީ ވަރަށް ޒުވާން ޓީމަކަށްވުމުން އަދިވެސް އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ކުރިއަށްދެވޭނެކަން ކޯޗު ފާހަގަކުރި އެވެ.

ގްރޫޕް ބީގައި ސްޕޭނާއި ކްރޮއޭޝިޔާ އަދި އިޓަލީ އާއި އަލްބޭނިއާ ހިމެނޭ ގްރޫޕުގައި މިވަގުތު އެއްވަނާގައިވަނީ ތިން ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ސްޕޭނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް