ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
އިސްލާމް - ހައްޖު 1438

އިންޑިއާގެ 391 ހައްޖުވެރިން ތިބި އިމާރާތެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

  • މިހާދިސާގައި މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ

ކ. މާލެ 9 އޯގަސްޓު 2017 | ބުދަ 21:09 2,126

އަންގާރަ ދުވަހު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާ ގުޅިގެން ހައްޖުވެރިން ހޮޓަލުން ނެރެނީ - ގޫގުލް

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ގޮސް ތިބި އިންޑިއާގެ 391 މީހުން ތިބި އިމާރާތެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުން ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ގެންގޮސްފި ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މީޑިއާއިން ރިޕޯޓު ކޮށްފިއެވެ.

އަލް އަޒީޒިއްޔާގައި ހުރި މި ހޮޓަލުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

މިހާދިސާގައި މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގި ހޮޓަލުގައި ގިނައިން ތިބީ އިންޑިއާގެ އާސާމް އިން ހައްޖަށް އައިސް ތިބި މީހުންނެވެ.

ސައުދީ މީޑިއާއިން ބުނެފައިވަނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގިކަމަށް ބެލެވެނީ ކަރަންޓަށް ގުޅާފައި އޮތް މޮބައިލް ޗާޖަރެއްގެ ސަބަބުން ޝޯޓް ސާރކިޓް ވެގެން ކަމަށެވެ.

ހާދިސާ ހިނގީ ހޮޓަލުގެ 7 ވަނަ ބުރީގެ ކޮޓަރިއެއްގައެވެ. ސައުދީގެ ސިވިލް ޑިފެންސްފޯސް އިން ހަރަކާތްތެރިވެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަލިފާން ވަނީ ނިއްވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް