ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 19:38
އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެފައި
އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސުން ގޯސްވުން
އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކަށް ގަޑިއަކު 55 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް އޮރެންޖެ އެލާޓް ނެރެފި
 
ރ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ހއ އަތޮޅަށް ވަނީ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި
 
ގދ އަތޮޅުން ފެށިގެން ބ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ވަނީ ނެރެފައި
 
އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 55 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ

އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 55 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް އޮރެންޖެ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މި ސަރަހައްދަށް އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 7:00ން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 11:00 އަށެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ މި މަގުތުގެ ތެރޭގައި ގަޑިއަކު 34 މޭލާއި 40 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހި އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 55 މޭލަށް ވައިގަދަވެ، ކަނޑުތައް ވަރަށް ގަދަވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ގދ އަތޮޅުން ފެށިގެން ބ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ވެސް ނެރެފައެވެ. އެ އިދާރާއިން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:30ން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 10:30 އާ ހަމައަށް މި ސަރަހައްދަށް ގަޑިއަކު 25 މޭލާއި 30 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 50 މޭލަށް ވައި ގަދަވެ ކަނޑުތައް ވަރަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ރ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ހއ އަތޮޅަށް ވަނީ ވައިޓް އެލާޓް ވެސް ނެރެފައެވެ. ހަވީރު 6:00ން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 12:00ށް މި ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރުން، އަދި ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައިގަދަވެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު ގަދަވެފައިވަނި 16 މެއި ވި ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އަދި އަންގާރަ ދުވަހާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް އާންމުކޮށް ވައިބާރުވެ ކަނޑުތައް ވަރަށް ގަދަވެ، ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އާންމުގޮތެއްގައި ގަޑިއަކު 15 މޭލާއި 25 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހި، ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 45 މޭލާއި 50 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނަށް ވައިގަދަވެ، ކަނޑުތައް ގަދަވެ، ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަގުތުތަކުގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރުކުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން، ހާއްސަކޮށް ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ގަދަވަޔާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށާއި ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް