ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 14:20
ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖެ-އިންޑިއާ ގުޅުން
އަސާސީ ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަރޯސާވާ ޤައުމަކާ ޖެހިގަތުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް: ޝަރީފް
 
އިންޑިއާ ފަދަ އިޤްތިސާދަކާ "ޖެހިގެން" ރާއްޖެ އޮތުމަކީ އެދެވޭ ކަމެއް ނޫން
 
ރާއްޖެއިން އެކި ކަންކަމުގައި އިންޑިއާއަށް ބަރޯސާވޭ

އަސާސީ ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަރޯސާވާ ޤައުމަކާ ޖެހިގަތުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއްކަމަށް ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވަނީ ކޮވިޑްގެ ދަތި ޙާލުގައި ރާއްޖެއަށް ދިމާވި އިޤްތިސާދީ ގޮންޖެހުންތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

އޭރު އޮތް ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އިންޑިއާއިން ވެދިން އެހީވެސް މެމްބަރު ޝަރީފް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއިން އެކި ކަންކަމުގައި އިންޑިއާއަށް ބަރޯސާވާ ކަމަށާއި، އިންޑިއާ ފަދަ އިޤްތިސާދަކާ "ޖެހިގެން" ރާއްޖެ އޮތުމަކީ އެދެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެއީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ޝަރީފް ސިފަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެއީ ދިވެހިންގެ އިތުރުން އެހެން ޤައުމުތަކުންވެސް ބަލައިގަންނާނެ ކަންކަމެއް ނޫންކަން މެމްބަރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަސާސީ ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަރޯސާވާ ޤައުމަކާ އެހާބޮޑަށް ޖެހިގަތުމަކީ ހަގީގަތުގައި ނުރައްކާތެރި ކަމެއް
ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ޝަރީފް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ބޭސްފަރުވާއާއި އެހެނިހެން ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ކޮންމެ މަހަކުވެސް 5000 ވަރަކަށް ދިވެހިން އިންޑިއާއަށް ދަތުރު ކުރާ ކަަމަށެވެ. އަނެއްކޮޅުން އިންޑިއާއިންވެސް އެތައް ލައްކަ ފަތުރުވެރިންނެއް ރާއްޖެ އަންނަކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެފަދަ ޤައުމުތަކާ ރާއްޖެއިން ގުޅުން ގޯސްކުރާނަމަ، ރާއްޖެއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބަޖެޓު ސަޕޯޓު ލިބުން ދަތިވާނެކަމަށްވެސް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

 އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ ބަޖެޓް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް ދީފައިވާ 50 މިލިއަން ޑޮލަރު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ލުއި ގޮތްތަކެއްވެސް ހަމަޖައްސައިދީފައެވެ. އެގޮތުން މި މަހު ދައްކަން ޖެހޭ 50 މިލިއަން ޑޮލަރު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
އެއް އަތުން އިންޑިއާ އާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީއެވެ. އަނެއް އަތުން ގުޅުމުން އުފަންވި ފައިދާތައް ވީދާ ކުދި ކުރަނީއެވެ
އިންޑިއާގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް
ޖަޔަޝަންކަރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ހުވާކުރެއްވުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި