raajjemv logo
އެފްއެޗްއޭއެމް އެގްޒިބިޝަން
ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އޭޝިއާ މޯލްޑިވްސް ފަށައިފި
 
މިއެގްޒިބިޝަން ކުރިއަށްދާނީ މިމަހުގެ 10ގެ ނިޔަލަށް
ރިޒުނާ ޒަރީރު
3,245
ކ. މާލެ |
8 އޯގަސްޓް 2017 | އަންގާރަ 13:13
ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އޭޝިއާ މޯލްޑިވްސް
ގޫގުލް

އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައުރަޒު ކަމަށްވާ، ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އޭޝިއާ މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖު އެންޑް އެކްޒިބިޝަން ފަށައފި އެވެ.

 

މއެކްޒިބިޝަން އަންގާރަ ދުވަހު ދަރުބާރު ގޭގައި  ފައްޓަވައިދެއްވީ އިކޮނޮމިން މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ސައީދު އެވެ.

 

ސައީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ މި ފެއަރ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަކީ މިދާއިރާ ކުރިއަރައިގެންދިއުމަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުޞަތެއް ކަމަށާއި މިކަމަށް އަބަދު ވެސް ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށެވެ.

 

ދަރުބާރުގޭގައި މިއެކްޒިބިޝަން މިއަހަރު ބާއްވާ އިރު، އެގްޒިބިޝަން ކުރިއަށްދާނީ އޮގަސްޓްމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

 

މިއަހަރުގެ އެކްޒިބިޝަންގައި މިއަހަރު 530 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. މިއަހަރުގެ ފެއަރގައި ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ ބަރިސްތާ ކޮމްޕެޓިޝަން އާއި ހައުސް ކީޕާރސްއަށް ކުރިއަށްގެންދާ ބެޑް މޭކިންގެ އިތުރުން އިންޓަނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖާއި، މޮކްޓެއިލް ޗެލެންޖް އަދި ވޯކްޝޮޕްތަކާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް ސެމިނާތައް ހިމެނޭ ކަމަށް މި ފެއަރ އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން ބުންޏެވެ. ފާއިތު ހަތަރު އަހަރު ވެސް ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ކުރިއަށްގެންދާ މިފެއަރ މިއަހަރުވެސް އިންތިޒާމްކުރަނީ ސްރީލަންކާގެ ސީޑީސީ އާއި ދިވެހި އެކްސްޕޯ ސާވިސް ގުޅިގެންނެވެ.

 

ސީޑީސީ އާއި ދިވެހި އެކްސްޕޯ ސާވިސްއިން ބުނި ގޮތުގައި އެ އިވެންޓުގެ މެއިން ސްޕޮންސާ އަކީ ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެވެ. އަދި އެ މައުރަޒު މެދުވެރިކޮށް މުޅި ދުނިޔެއަށް ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އިންޑަސްޓްރީ އެކްސްޕޯސް ވެގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް އެފަރާތުން ބުންޏެވެ.

 

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ސަޕްލައި ކުރުމުގައި ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ސްޓޯލްތަކެއް މި އެގްޒިބިޝަންގައި ދައްކާލާނެއެވެ. އެ ސްޓޯލްތަކުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ތަކެތި ލިބެން ހުރެ އެވެ. މިއަހަރުގެ ސްޓޯލްތަކުން ވެސް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަށް ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތައް ފެނިގެންދާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް