ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2024 | ހޯމަ 07:38
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ލޫކާ މޮޑްރިޗް
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ލޫކާ މޮޑްރިޗް
ޓްވިޓަރ
ރެއާލް މެޑްރިޑު
ކުރިމަގާ މެދު މޮޑްރިޗް ގޮތެއް ނިންމާނީ ރައީސް ޕެރޭޒާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު!
 
ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މޮޑްރިޗް ރެއާލަށް ބަދަލުވީ 2012 ވަނަ އަހަރު

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކްރޮއޭޝިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު ލޫކާ މޮޑްރިޗް، އޭނާގެ ކުރިމަގާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕްރޭޒާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފި އެވެ.

އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ ރެއާލާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މި ސީޒަންގެ ނިޔަލަށެވެ. އެހެންކަމުން، އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އިތުރު އެއް އަހަރަށް އައު ކުރަން ރެއާލުން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވެމުންދާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

ދާދި ފަހުން މޮޑްރިޗްގެ އެޖެންޓު ބުނެފައި ވަނީ، މިހާތަނަށް އައިއިރު މޮޑްރިޗްގެ މުސްތަޤުބަލާމެދު އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމާފައި ނެތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެކަން ސާފުވެގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ، މޮޑްރިޗްގެ ޝައުޤުވެރިކަން ދެމި އޮތް ކުލަބަކީ ރެއާލް ކަމަށާއި، އެންމެން އެކުވެގެން ކުރާ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު، އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނިންމާނެ ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން މޮޑްރިޗް ބުނީ، ރެއާލްގައި މަޑު ކުރުމާމެދު ނިމޭ ގޮތަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޭގެ ކުރިން އޭނާ ބޭނުން ވަނީ މި ސީޒަން ރެއާލްގައި ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލަން ކަމަށާއި، ކުރިމަގާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އޭގެ ފަހުން ކަމަށް ވެސް މޮޑްރިޗް ބުންޏެވެ.

ސްޕެއިންގެ މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، މުސްތަޤުބަލާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން މޮޑްރިޗް، ރެއާލްގެ ރައީސް ޕެރޭޒާ މަޝްވަރާ ކުރާނެ އެވެ. އެއަށްފަހު މޮޑްރިޗް ނިންމާ ގޮތެެއް ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މޮޑްރިޗް ރެއާލަށް ބަދަލުވީ 2012 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން ރެއާލްގައި ހޭދަކުރި 12 ސީޒަންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބަށް 531 މެޗު ކުޅެދީ 39 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ރެއާލްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް އޭނާ ދައްކަަމުން އަންނައިރު، މިހާތަނަށް ވަނީ ރެއާލާއެކު 25 ތައްޓެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްޕެނިޝް ލީގު ހަތަރު ފަހަރު، ކޮޕާ ޑެލް ރޭ ދެ ފަހަރު، ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ފަސް ފަހަރު، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފަސް ފަހަރު، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް ހަތަރު ފަހަރު އަދި ފީފާ ކުލަބު ވޯލްޑް ކަޕް ފަސް ފަހަރު ކާމިޔާބު ކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް