ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 11:28
ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ކޯޗު އެޑިން ޓާޒިކް
ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ކޯޗު އެޑިން ޓާޒިކް
ރޮއިޓާރސް
ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑު
ޓާޒިކް ދެކޭ ގޮތުގައި ޑޯޓްމަންޑަށް ލިބުނީ ޙައްގު މޮޅެއް
 
ޕީއެސްޖީގެ އެޓޭކުތަކުގެ ހުރި ނުރައްކާތެރިކަން ޑޯޓްމަންޑުގެ ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަހަންމަލު ކުރި

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ލިބުނީ ޙައްގު މޮޅެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެޑިން ޓާޒިކް ބުނެފި އެވެ.

ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑޯޓްމަންޑު ނިކުތީ ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)އާ ދެކޮޅަށެވެ. ޑޯޓްމަންޑުގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗު އެ ޓީމުން ވަނީ ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގައި ޑޯޓްމަންޑުގެ ފަރާތުން ވަނީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިފަ އެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓާޒިކް ބުނީ، ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނީ ވަރަށް ރަނގަޅު އެހެން ނަމަވެސް، ވާދަވެރި މެޗެއް ކަމަށެވެ. އެ މެޗުގެ ނަތީޖާ އަކީ ޑޯޓްމަންޑަށް ޙައްގު ނަތީޖާއެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޓާޒިކް ބުނީ، އޭނާގެ ޓީމަށް އޮތީ ވެސް ކުޑަ އެޑްވާންޓޭޖެއް ކަމަށެވެ. މެޗުގެ ނަތީޖާއާމެދު އުފާވާކަން ފާހަގަކޮށް ޓާޒިކް ބުނީ، މުޅި ނަތީޖާ އަަށް އަންނަ ހަފުތާގައި އިންތިޒާރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޕީއެސްޖީގެ ދަނޑުގައި ކުޅޭ ދެ ވަނަ ލެގުގެ މެޗު، ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗަށް ވުރެ އުނދަގޫ ވެދާނެކަން ފާހަގަކޮށް ޓާޒިކް ބުނީ، މިހާރު އަދި ތިބީ ހާފް ޓައިމްގައި ކަމަށެވެ. ޓާޒިކް ބުނީ އަންނަ ހަފްތާގައި އޮންނާނީ މުޅިން އެހެން ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި، ކުރަން އޮތް މަސައްކަތް އަދި ނުނިމޭ ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތް ފަސޭހަ ނުވާނެކަން އިނގޭ ކަމަށާއި، އެކަން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ވެސް އަދި މިއަދު ވެސް އިނގޭ ކަމުގައި ޓާޒިކް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މެޗުގައި ޕީއެސްޖީގެ އެޓޭކުތަކުގެ ހުރި ނުރައްކާތެރިކަން ޑޯޓްމަންޑުގެ ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަހަންމަލު ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ޓާޒިކްް ބުނީ، ކުޅުންތެރިންގެ ހިތްވަރު ލިބުނީ ޓީމު ބޭނުންވި ނަތީޖާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަންނަ ހަފުތާގައި ވެސް އޮތީ އެ މަސައްކަތް ތަކުރާރު ކުރުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޕީއެސްޖީގެ ދަނޑުގައި ދެ ވަނަ ލެގަށް ކުރިމަތިލާއިރު، ފައިނަލަށް ދާން ބޭނުން ނަމަ ޕީއެސްޖީ އަށް ޖެހޭނީ ޑޯޓްމަންޑު ބަލި ކުރާށެވެ. މެޗު އެއްވަރު ކޮށްލައިގެން ވެސް ޑޯޓްމަންޑަށް ފައިނަލަށް ދެވޭނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް