ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 10:44
ކައި ހަވަޓްޒް މެޗުގައި ދެ ލަނޑު ޖެހި
ކައި ހަވަޓްޒް މެޗުގައި ދެ ލަނޑު ޖެހި
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޗެލްސީ ފަސް ލަނޑުން ބަލިކޮށް، އާސެނަލް އިން ގޯލްގެ ތަފާތު ބޮޑުކޮށްފި
 
އާސެނަލް އެއްވަނައިގައި އޮތީ ސިޓީއަށްވުރެ އިތުރަށް ދެ މެޗު ކުޅެގެން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ޗެލްސީ ފަސް ލަނޑުން ބަލިކޮށް، އާސެނަލް އިން ވާދަވެރި ޓީމްތަކުގެ މައްޗަށް ގޯލްގެ ތަފާތު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 5-0 ން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް, އާސެނަލް ވަނީ ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގައި 3 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއްވެސް ނަގާފައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ވުރެ އިތުރަށް ދެ މެޗު ކުޅެގެންނެވެ. މެޗުގެ އަދަދު ހަމަކުރާއިރު އެއްވަނަ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތީ ސިޓީއަށެވެ. މިވަގުތު ސިޓީ އޮތީ ތިން ވަނައިގައެވެ.

ޗެލްސީ ކޮޅަށް އާސެނަލް އިން މެޗުގައި ލީޑް ނެގީ 4 ވަނަ މިނިޓްގައި ޓްރޮސާޑް ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. 52 ވަނަ މިނިޓްގައި ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ވައިޓް އެވެ. އޭގެ 4 މިނިޓް ފަހުން އާސެނަލްގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ކައި ހާވާޓްޒް އެވެ. 65 ވަނަ މިނިޓްގައި ހަވަޓްޒް ދެވަނަ ލަނޑެއް ޖަހާ އާސެނަލްގެ ލީޑް ހަތަރު ލަނޑަށް ފުޅާކުރިއެވެ. ފަސްވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ވައިޓް އެވެ.

މިމޮޅާއެކު އާސެނަލް އެއްވަނައިގައި އޮތީ 34 މެޗުން 77 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ފައިދާ 56 ގޯލް އެބައޮތެވެ. މިއީ ވާދަވެރި ލިވަޕޫލާއި ސިޓީއަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް