ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
އޭޝިއަން ވިމެންސް ވޮލީބޯލް

އޭޝިއަން ސީނިއަރ ވިމެންސް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ޓީމް ފިލިޕީންސް އަށް ފުރައިފި

  • ގައުމީ ޓީމް ފިލިޕީންސް އަށް ފުރީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި
  • މިމުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މިމަހުގެ 9 އިން 17 އަށް ފިލިޕީންސްގައި

ކ. މާލެ | 7 އޯގަސްޓް 2017 | ހޯމަ 09:18 | 1,599

އޭޝިއަން ސީނިއާ ވިމެންސް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ގައުމީ ޓީމް - އަބްދުﷲ ޒިޔާން އަލީ

ވޮ ލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލިކުރާ، ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމް، މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ކަމަށްވާ ޕިލިޕީންސް އަށް ފުރައިފިއެވެ .

ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމް ފިލިޕީންސްއަށް ފުރާފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ދިވެހި ޓީމަށް އަލްވަދާއު ކިއީ، ވޮލީބޯލް އެސީސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ގެ ރައީސް މުހަންމަދު ލަތީފް (ލަތީބެ) އަދި އެއިދާރާގެ އިސް ވެރިންނެވެ.

ޕިލިޕީންސްއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން މީޑިއާތަކާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ރާއްޖޭ ޓީމުގެ ހެޑްކޯޗް މުހައްމަދު ނަދީމް ބުނީ، ޓިމް އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރު ވެފައި ކަމަށާއި، މުބާރާތުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ލިބުނީ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ކޯޗް ބުނީ، ލިބުނު ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު ވެވުނު ކަމަށް ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށާއި، ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަކީ އަބަދު ވެސް ތައްޔާރަށް ތިބޭ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކަމަށެވެ.

މީޑިއާތަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އައިޝަތު ޝައްފަ ބުނީ، މުބާރާތާށް ވެވުނު ތައްޔާރީ ތަކާއި މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށާއި،ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވެސް ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގައި އުންމީދަކީ، މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި، ކުރިން މި ޓީމްތަކާއި ދެކޮޅަށް ނެރުނު ނަތީޖާތަކަށްވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް މިފަހަރު ނެރުން ކަމަށް ވެސް ޝައްފަ ބުންޏެވެ.

ޕިލިޕީންސްގައި މި މަހުގެ 9 އިން 17 އަށް ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭއާއި އެއް ގުރޫޕެއްގައި ލައްވައިލާފައިވަނީ، އީރާނާއި، ޗައިނީސް ތައިޕޭގެ އިތުރުން، ތައިލޭންޑެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތަކަށް ފަހު ރޭންކިންގެ މެޗުތަކެއް ވެސް ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖހިފައެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.