ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 10:14
ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ކްލޮޕް، މެކްއަލިސްޓާ އަށް ހިތްވަރު ދެނީ
ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ކްލޮޕް، މެކްއަލިސްޓާ އަށް ހިތްވަރު ދެނީ
ޑެއިލީ މެއިލް
ޔޫރޮޕާ ލީގް
ލިވަޕޫލް ކަޓައިފި، މެޗާ މެދު ކްލޮޕް ހިތްހަމަޖެހޭ
 
ތައްޓެއް ހޯދުމުގެ އަމިއްލަ ބާރެއް ލިވަޕޫލްގައި ނެތް

ޔޫރޮޕާ ލީގުން ލިވަޕޫލް ކެޓި ނަމަވެސް ރޭ އެޓްލާންޓާއާ ދެކޮޅަށް ދެއްކި ކުޅުމާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

މެޗަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ކްލޮޕް ބުނީ މުހައްމަދު ސަލާހް ޖެހި ޕެނަލްޓީއިން ރޭގެ މެޗު 1-0އިން ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ނަމަވެސް ހުސްވި ހަފުތާގައި 3-0އިން ބަލިވެފައި އޮތުމުން އެ ނަތީޖާ އަނބުރާލުން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ކުރިން ވެސް ގަބޫލުކުރި ކަމަށެވެ.

ވަރަށް ގިނަ އިހުސާސް ކުރެވޭ ވަގުތެއް މިއީ. އަހަރުމެން އަމިއްލަ އަށް މެޗު އުނދަގޫ ކޮށްލީ ކުރީ މެޗުގައި ހެދި ގޯސްތަކުން. މި މެޗުގައި ދެއްކި ކުޅުމާމެދު އަހަރެން ހިތްހަމަޖެހޭ. އަދި ޔޫރަޕުގައި އަހަރެންގެ ކޯޗުކަމުގައި މިދިޔަ ނުވަ އަހަރު ހޯދި ކާމިޔާބީތަކާމެދު ވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ
ކްލޮޕް

މި ސީޒަނަށް ފަހު ޓީމާ ވަކިވާ ކޯޗު ބުނީ އޭނާގެ ޓީމަށް ތިން މެޗަށް ފަހު މޮޅެއް ލިބުމުން ދެން އޮތީ ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ކުޅެން ޖެހޭ މެޗުތަކަށް ތައްޔާރުވުން ކަމަށާއި ތިން މެޗުގައި 63 ފަހަރު ގޯލަށް ޝޫޓްކޮށް މޮޅެއް ނުލިބުން ނިމުމަކަށް އައުމުން ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށެވެ.

ލިވަޕޫލަށް މި ސީޒަނުގައި މިހާރު ތައްޓެއް ލިބެން އޮތް ހަމައެކަނި މުބާރާތަކީ ޕްރެމިއާ ލީގެވެ. އެ ލީގު ތަށީ ހޯދުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު އޮއްވައި އެ ބާރު ގެއްލި މިވަގުތު ޓީމު އޮތީ ތާވަލުގެ ތިން ވަނާގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް