ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 09:20
އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން މާޓިން އޮޑެގާޑް ދެރަވެފައި
އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން މާޓިން އޮޑެގާޑް ދެރަވެފައި
ގޫގުލް
ޗެމްޕިއަންސް ލީގް
ބަޔާން އަތުން އާސެނަލް ކެޓީ ތަޖުރިބާ މަދުވުމުން: އާޓެޓާ
 
އާސެނަލް ސެމީ ފައިނަލެއް މި ކުޅުނީ 14 އަހަރު ފަހުން: އާޓެޓާ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ 1-0އިން ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް އަތުން ބަލިވެ، އާސެނަލް އަށް ސެމީ ފައިނަލަށް ނުދެވުނީ ތަޖުރިބާ މަދުވުމުން ކަމަށް ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

މެޗަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ކޯޗު ބުނީ އޭނާގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެންމެންވެސް ތައުރީފް ކުރުން ހައްގު ކަމަށެވެ.

އަހަރެން ކުޅުންތެރިންނާމެދު ބުނަން އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެއް. އެމީހުން ވަރަށް މަސައްކަތްކުރި. މޮޅަށް ކުޅުނު. ފުރަތަމަ މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2އިން. މި މެޗުން ބަލިވީ. އެކަމަކު ކުޅުންތެރިން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރި. އެންމެންވެސް މި ކުޅުންތެރިންނަށް ތައުރީފް ކުރަންޖެހޭ. އަހަރެންނާއި ކޯޗިން ޓީމުން މިތިބީ ވަރަށް އުފަލުން މި ޓީމާއެކު ކޮންމެ ދުވަހަކު މަސައްކަތް ކުރެވޭތީވެ
ކޯޗު އާޓެޓާ

އޭނާ ބުނީ ސިޓީ ބަލިވި އެއް ސަބަބަކީ ތަޖުރިބާ މަދުވުން ކަމަށެވެ. މި އަހަރަކީ 2009ގެ ފަހުން އާސެނަލް މި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އަހަރުމެން ހަތް އަހަރުވެއްޖެ މި މުބާރާތުގައި ނުކުޅޭތާ. އަދި 14 އަހަރުވެއްޖެ މި ހިސާބަށް ނުދެވޭތާ. އެހެންވީމާ މި ކުޅުންތެރިންގެ ނެތް މުބާރާތުގެ މި ހިސާބުގެ ތަޖުރިބާއެއް. މިއީ ވެސް މައްސަލައެއް. އަހަރެން މިހުރީ ހިތްހަމަޖެހިގެން
ކޯޗު އާޓެޓާ

އާސެނަލް މުބާރާތުން ކެޓި ލަނޑު ޖެހީ ބަޔާންގެ މިޑްފީލްޑަރު ހޯޝުއާ ކިމިޗެވެ.

މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ބަޔާން ނުކުންނާނީ 14 ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް