ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
ކުރަމަތި ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް

ކުރަމަތި ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2017 ގެ ގުރު ނަގައިފި

  • މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި 12 ޓީމް ވަނީ ބައިވެރި ވެފައި
  • މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ކ. މާލެ | 6 އޯގަސްޓް 2017 | އާދީއްތަ 18:38 | 2,060

މުބާރާތުގެ ގުރު ގުރު ނެގުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޒިޔާން އަލީ

ކުރަމަތި ރިސޯޓްއިން އިންތިޒާމުކޮށް ބާއްވަމުން އަންނަ "ކުރަމަތި ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް" ނުވަނަތަ "ކޭ ކަޕް 2017" ގެ ގުރު ނަގައިފިއެވެ.

ކުރަމަތި ރިސޯޓުގެ އެކި ޑިމާޓްމަންޓް ތަކުގެ މެދުގައި ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުން އަންނަ މި މުބާރާތުގެ ގުރު ނަގާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުރަމަތި ރިސޯޓުގައި  މިކަމަށްޓަކާ ހާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި  ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

ޖުމްލަ 12 ޓީމު ބައިވެރި ވެފައިވާ މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 3 ގުރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް  ކުޅުމަށް ފަހު ދެން އޮންނާނީ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ މެޗުތަކެވެ. އެއަށްފަހު ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެމެޗު ކުޅުމަށް ފަހު މޮޅުވާ ދެޓީމެއް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް "އޭ" ގައި ހިމެނެނެނީ، ތުނޑީ ހައުސްކީޕިންގް ޖޫނިއާސް އާއި، މެއިން އެފް އެންޑް ބީ އާއި، އަކިރި އެފްސީ އާއި، ތުނޑި އެފް އެންޑް ބީ އެވެ.

ގުރޫޕް "ބީ" ގައި ހިމެނެނީ، މެއިން އެފް އެންޑް ބީ އާއި، ބުރަފަތި އާއި، މެއިން ހައުސް ކީޕިން އާއި، ގަބީލާ އެފްސީ އެވެ.

ގުރޫޕު "ސީ" ގައި ހިމެނޭ ޓީމު ތަކަކީ، ތުނޑީ ހައުސްކީޕިން ވޯރިއާސް އާއި، ހުންގާނު އާއި، އައިލެންޑް ޗެލެންޗާސް އާއި، އީގަލް އައި އެވެ.

ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 20،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ހުށަހެޅިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި، ޗެމްޕިއަން ޓީމުގެ އިތުރުން ރަނަރަޕް ޓީމާއި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސް ކުޅުންތެރިން ވެސް ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ގުރު ނެގުމަށްޓަކާ ބޭއްވި ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ފަރި ހަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ ތީމް ސޯންގް ވެސް ވަނީ އިފްތިތާހް ކޮށްފައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ރާއްޖެ އެމްވީ އާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކުރަމަތި ރިސޯޓުގެ އެޗްއާރު ސެޕަވައިޒަރ އަލީ އަބްސުﷲ (އައްޔަ) ވިދާޅުވީ، މި މުބާރާތަކީ ކުރަމަތި ރިސޯޓުގެ ސްޓާފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކުރުމެ މަގްސަދުގައި ބާއްވާ މުބާރާތެއް ކަމަށާއި، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ސްޓާފުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މި މުބާރާތް ބޭއްވޭ 11 ވަނަ ފަހަރު ކަމަށާއި އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތްތަކުގައި މުބާރާތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް އައްޔަ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން އައްޔަ ވިދާޅުވީ، މުބާރާތް ފުރިހަމަކޮށް ގެންދިއުމަށް ރިސޯޓުގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުންނާއި ރިސޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު އަދާކުރާ  ކަމަށެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައުވަނީ މިމަހުގެ 10 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.