ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 10:00
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ އަދި އެމްބާޕޭ
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ އަދި އެމްބާޕޭ
ރޮއިޓާސް
ޕީއެސްޖީ - ބާސެލޯނާ
މިއީ ޕީއެސްޖީން ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވާނެ މެޗު: އެންރީކޭ
 
ނޫސްވެރިން ލިޔުނީ ޒަވީއާ އަހަންނާ ޖެހޭ ގޮތަށް: އެންރީކޭ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނޮކްއައުޓް ބުރުގައި މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވެފައި ނެތަސް މިއީ އެކަން ކުރާނެ ފަހަރު ކަމުގައި ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ މިރޭ ދަންވަރު ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފަހު ލެގުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މި ދެ ޓީމު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޕީއެސްޖީގެ ދަނޑުގައި ކުޅެގެން ބާސެލޯނާ މޮޅުވީ 3-2އިންނެވެ.

ފުރަތަމަ ލެގުން ބަލިވެފައި، ޕީއެސްޖީ ދުވަހަކު ވެސް މޮޅުވެފައިނެތް. އަހަރުމެން އެކަން ކުރާނެ ފަހަރަކީ މިއީ. މި ޓީމަކީ ވަރަށް ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ތިބަ، ވަރަށް އެކުވެރި، ނަތީޖާ ނެރެން އެންމެންވެސް މަސައްކަތް ކުރާ ޓީމެއް
ލުއިސް އެންރީކޭ / ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު

ބާސެލޯނާ އަކީ އެންރީކޭ އެ ޓީމެއްގެ ކެޕްޓަންކަންކޮށް، ފަހުން ކޯޗުކޮށްދީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދިން ޓީމެކެވެ. މި ދެ ޓީމުގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މެޗަކީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ ފުރަތަމަ ލެގުގައި 4-0އިން ބަލިވުމަށްފަހު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 6-1އިން މޮޅުވި ތާރީހީ މެޗެވެ. އެއިރު ބާސެލޯނާގެ ކޯޗަކީ އެންރީކޭ އެވެ. ކެޕްޓަނަކީ މިހާރުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހަނާންޑޭޒެވެ. މި ދެ މީހުންނަކީ އެކުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅުނު ދެ ކުޅުންތެރިން ވެސްމެ އެވެ.

މިހެންވެ އެންރީކޭ ބުނީ ޒަވީ އާއި އޭނާއާ ދެމެދުގައި އޮތީ ވަރަށް އެކުވެރި ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭނާ ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗުގެ ކުރިން ދެއްކި ވާހަކަތައް ނޫސްވެރިން ލިޔުނީ ދޭތެރެޖެހޭ ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ.

ޒަވީ އަކީ މޮޅު ކޯޗެއް. އޭނާ އެދަނީ ނަތީޖާ ދައްކަމުން. އަހަރުމެން ދެ މީހުންގެ މެދުގައި އޮތް ގުޅުމަށް ބުރޫ އަރާގޮތަށް ނޫސްވެރިން އަހަރެން ބާސެލޯނާގެ ސްޓައިލާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަތައް ލިޔެފައިވަނީ
ލުއިސް އެންރީކޭ / ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު

އެ މެޗުގެ ކުރިން އެންރީކޭ ބުނީ ޒަވީ އަށްވުރެ ބޮޑަށް ބާސެލޯނާގެ ސްޓައިލްދެކެ ލޯބިކުރަނީ އޭނާ ކަމަށެވެ. މި މެޗަކީ ބާސެލޯނާއިން ވަކިވިފަހުން އެޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި އެންރީކޭ ކުރީގެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު ފުރަތަމަ ލެގުގައި ނުކުޅެވުނު ޕީއެސްޖީގެ ޑިފެންޑަރު އަޝްރަފް ހަކީމީ އަށް ކުޅެވޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރޮބާޓޯ އާއި ޑިފެންޑަރު އަންދްރޭސް ކްރިސްޓިއަންސެން އަށް ދެ ކާޑު ހަމަވެގެން ނުކުޅެވޭނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
16 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 17:27
ޙަހަހަހަ
ޢެންރީކޭމީ ބާސާގެ އެޖެންޓެއް.. މީނާގެ ޓާގެޓަކީ ބާސާ ސެމީއައް ގެންދިއުން…