ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 09:38
އެންހެލް ކޮރެއާ އަދި ޑިއޭގޯ ސިމިއޯނީ
އެންހެލް ކޮރެއާ އަދި ޑިއޭގޯ ސިމިއޯނީ
ރޮއިޓާސް
ޗެމްޕިއަންސް ލީގް
ގަދަ އަށެއްގައި މޮޅުވާނެ ޓީމެއް ބުނަން ދަތި: ސިމިއޯނީ
 
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މޮޅުވެވޭނީ ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީއާއެކު: ޑޯޓްމުންޑް ކޯޗު

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ގަދަ އަށެއްގައި ކުޅޭއިރު މޮޅުވާނެ ޓީމެއް ބުނަން ވަރަށް ދަތިކަމަށް އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޑިއެގޯ ސިމިއޯނީ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިޔާ ޑޯޓްމުންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިންނެވެ. މި ދެ ޓީމު އެތްލެޓިކޯގެ ދަނޑުގައި ކުޅެގެން 2-1އިން މޮޅުވީ އެތްލެޓިކޯ އެވެ. ނަމަވެސް ސިމިއޯނީ ބުނީ ޑޯޓްމުންޑަކީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަލިކުރަން އުނދަގޫ ޓީމެއް ކަމަށެވެ.

އެމީހުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަލިނުވާތާ ފަސް މަސް ވެއްޖެ. އެއީ ދެ އަރިމަތިން ވަރަށް ހަލުވިކޮށް ކުޅޭ މޮޅު ޓީމެއް. މިހެންވެ އަހަރުމެން ލީޑުގައި އޮތަސް ވަރަށް ފަރުވާތެރިވާންޖެހޭނެ
ޑިއެގޯ ސިމިއޯނީ / އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު

އޭނާ ބުނީ މުބާރާތުގެ ގަދަ އަށެއްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ޓީމަކީ ވެސް މޮޅު ޓީމެއް ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ލެގުގައި ކޮންމެ ބަޔަކު މޮޅުވިޔަސް ނަތީޖާ ތަފާތުވާނީ ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

މިއީ ވަރަށް ވަރުހަދަ އަށް ޓީމު. މިހެންވީމަ ނަތީޖާ އަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ ކުޑަވަގުތުކޮޅަކުން. އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލީޑު ލިބުނަސް ހަމަޖެހިލައިގެން ތިބެވޭކަށް ނޯންނާނެ. އަހަރުމެން ކުރީ މެޗުން މޮޅުވިޔަސް މި މެޗުގައި ވާނެ ގޮތެއް ނޭނގެ
ޑިއެގޯ ސިމިއޯނީ / އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު

ޑޯޓްމުންޑްގެ ކޯޗު އެޑިން ބުނީ މެޗަށް 81000 ޓިކެޓް ވިއްކާފައިވާނެ ކަމަށާއި އަމިއްލަ ސަޕޯޓަރުން ތިބުމަކީ އޭނާގެ ޓީމަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ.

އެމީހުންގެ ތަރުހީބާއެކު އަހަރުމެންނަށް މި މެޗު އަނބުރާލެވިދާނެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަހަރުމެންނަށް ގޯސްކޮށް ކުރެވުނު ކަމަކީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރަނގަޅަށް ނުކުޅެވުން. މި މެޗުގައި އަހަރުމެންގެ ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީއާއެކު މޮޅުވެވިދާނެ. އެމީހުން ކޮށްދޭ ކަންކަމުގެ ނަތީޖާ ނެރެން އަހަރުމެން ތައްޔާރު
އެޑިން / ޑޯޓްމުންޑްގެ ކޯޗު

މިރޭގެ މެޗު ފަށާނީ ދަންވަރު 12 ޖަހާއިރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް