ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 05:08
ލިވަޕޫލްގެ ކެޕްޓަން ވެންޑައިކް ބޮލުގައި އަތް އަޅައިގެން
ލިވަޕޫލްގެ ކެޕްޓަން ވެންޑައިކް ބޮލުގައި އަތް އަޅައިގެން
ޑެއިލީ މެއިލް
ލިވަޕޫލް
މިކުޅުން ބަލާކަށް ވެސް ނުކުރޭނެ، މިވަރުން ތައްޓެއް ނުލިބޭނެ: ކްލޮޕް
 
މިއީ އަހަރެންގެ ޓީމެއް ކުޅޭ ގޮތެއްނޫން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ގޯސް ކުޅުމަކީ ތައްޓެއް ހޯދޭފަދަ ކުޅުމެއް ނޫން ކަމަށް ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 1-0އިން ބަލިވެ، ޓޭބަލުގެ ތިން ވަނަ އަށް ވެއްޓުމުންނެވެ. މޮޅުވިނަމަ ލިވަޕޫލް އޮންނާނީ އެއްވަނާގަ އެވެ.

ކޮންމެ ޓީމަކަށް ބާކީ ހަ މެޗު އޮތްއިރު ލިވަޕޫލް އަތުން ޓޭބަލުގެ ކުރި ގެއްލުނީ 30 މެޗު ކުޅުމަށްފަހު އެވެ.

މިރޭ އަހަރުމެން ފުރަތަމަ ހާފުގައި މި ކުޅުނު ގޮތަށް ކުޅެފިނަމަ ޔަގީން ތައްޓެއް ނުލިބޭނެ. އަހަރެން ވާހަކަ ދައްކާނީ ތެދަށް. މިހާރު މި ކުޅެނީ ތަށި ލިބޭ ގޮތަކަށްނޫން
ކްލޮޕް
ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ކްލޮޕް، މެކްއަލިސްޓާ އަށް ހިތްވަރު ދެނީ - ޑެއިލީ މެއިލް

އޭނާ ބުނީ ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް ބަލިވުމުން އެއްވަނަ މަގާމަށް އެރި ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަކީ ލީގުގެ ފެވަރިޓުންކަން އެ ޓީމުން ސާބިތުކޮށްދެނީ ސަބަބެއް އޮވެގެން ކަމަށެވެ.

ބަލާ އަހަރެންގެ ޓީމު މިދިޔަ 20 އަހަރު ކުޅުނު ގޮތް. ޕްރެސް ކޮށްފައި، ކައުންޓަ އެޓޭކްކޮށްފައި އަނެއްކާ ވެސް ޕްރެސް ކޮށްލައިގެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުޅޭނެ. ބައެއް މެޗުތަކުގައި ތަފާތު މޮޅަށް ކުޅޭނެ. އެކަމަކު މިދިޔަ ދެތިން މެޗެއްގައި (ލިވަޕޫލް) ދެއްކި ކުޅުން ބަލާލަން ވެސް ނުކެރޭނެ. ފަހަތު ލައިން އޮންނަނީ މާބޮޑަށް ފަހަތަށް ޖެހިފައި. މެދެއް ނެތް. ކުރިއަކުން ޕްރެސް ނުކުރޭ. ކާޓިސް ޖޯންސް އެކަނި ކިރިޔާ ވެސް ޕްރެސްކޮށްލި ކުޅުންތެރިއަކީ
ކްލޮޕް

އޭނާ ބުނީ ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން ގާތުގައި މެޗުގެ ހާފް ޓައިމްގައި ހަމަޖެހިގެން ކުޅެފިނަމަ ނަތީޖާ އަނބުރާލަން ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފަހު ހާފުގައި ވެސް މާބޮޑު ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށެވެ.

މި ބައްޔާއެކު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2022ގެ ފަހުން ލިވަޕޫލް ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ އަށް ވެސް ވަނީ ނިމުން އައިސްފަ އެވެ. ކްލޮޕް ބުނީ ދެން ކުރެވެން އޮތް ކަމަކީ ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅެން ޖެހޭ ހަތަރު މެޗު ކާމިޔާބު ކުރުން ކަމަށެވެ.

ލިވަޕޫލްގެ މި ބައްޔަކީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އިޓަލީގެ އެޓްލާންޓާ އަތުން 3-0އިން ބަލިވެ، ޔޫރޮޕާ ލީގުން ކެޓުމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިވެފައިވަނިކޮށް، ލިބުނު އިތުރު ހިތްދަތިކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް