ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 05:00
އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން ދެރަވެފައި ތިބެ ދަނޑުން ފައިބަނީ
އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން ދެރަވެފައި ތިބެ ދަނޑުން ފައިބަނީ
ޑެއިލީ މެއިލް
ޕްރިމިއާ ލީގް
އާސެނަލް އާއި ލިވަޕޫލް ބަލިވެ، ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތަށި ސިޓީއަށް މިސްރާބު ޖަހައިފި
 
އާސެނަލް އާއި ލިވަޕޫލަށް މިހާރު ތަށި ހޯދުމުގެ ބާރެއްނެތް

އާސެނަލް އާއި ލިވަޕޫލް ވެސް ބަލިވެ، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓޭބަލުގެ ކުރިއަށް އެންމެ ފަހުގެ ތިން އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޖެހިލައިފި އެވެ.

މެޗުން މޮޅުވެގެން ޓޭބަލުގެ ކުރި ލިބެން އޮތް ދެ ޓީމަށް ވެސް ނާކާމިޔާބުވުމުން ސިޓީ އެއްވަނަ އަށް ދިޔައިރު ލީގުގައި ބާކީ ކޮންމެ ޓީމަކަށް ވެސް އޮތީ ހަ މެޗެވެ.

އާސެނަލް ބަލިވީ އެސްޓަން ލިވާ އަތުން 2-0އިންނެވެ. ލިވަޕޫލް ބަލިވީ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 1-0އިންނެވެ. މިއާއެކު ސިޓީއަށް އެއްވަނަ ލިބެނީ 73 ޕޮއިންޓާއެކުގަ އެވެ. އާސެނަލް އާއި ލިވަޕޫލަށް ވެސް ލިބިފައިވަނީ 71 ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް ގޯލުގެ ތަފާތުން ދެ ވަނައިގައިވަނީ އާސެނަލް އެވެ. މިހެންވެ ތަށި ހޯދުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު އޮތް ހަމައެކަނި ޓީމަކީ މިހާރު ސިޓީ އެވެ.

މެޗަށް ފަހު އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނީ މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފަކީ ބޮޑު ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް މި ސީޒަނުގައި އާސެނަލް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނު ހާފު ކަމަށެވެ. އަދި ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުނަމަ ތިނެއް ނުވަތަ ހަތަރު ގޯލު ވެސް ޖެހުނީސް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި އެކުޅުން ދަމަހައްޓަން ދަތިވީ ކަމަށެވެ.

މި ނަތީޖާގެ ސަބަބުން ތަށި ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދުވީތޯ އެހުމުން އާޓެޓާ ސީދާ ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ.

އެންމެނަށް ވެސް އެނގޭ މިވީ ގޮތް. މޮޅުވަމުން ދިޔައިމަ އެންމެންވެސް ވަރަށް އުފާވި. އަހަރުމެންނަށް މި ލިބުނު ބައްޔަކީ އުއްމީދު ކުރި ކަމެއްނޫން. ދެން ވެސް އޮތީ މަސައްކަތް ކުރުން. ދެން އޮތް މެޗަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މެޗު. ބަޔާން މިއުނިކަށް ގޮސް މޮޅުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް
ކޯޗު އާޓެޓާ
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް