ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 17:50
މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެނީ
މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
މޫސުން ގޯސްވުން
މުޅި ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި
 
ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ
 
ތ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ހަވީރު 4:30ން ރޭގަނޑު 8:30ށް ވަނީ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި
 
ޔެލޯ އެލާޓް ނެރިފައިވަނީ ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ އަތޮޅަށް ހަވީރު 4:15ން ރޭގަނޑު 8:15ށް

މުޅި ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން އިން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރިފައިވަނީ ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ އަތޮޅަށް ހަވީރު 4:15ން ރޭގަނޑު 8:15ށެވެ. އަދި ތ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ހަވީރު 4:30ން ރޭގަނޑު 8:30ށް ވަނީ ވައިޓް އެލާޓް ނެރިފައެވެ.

މާލެސިޓީއަށް ވެސް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން، މަގުތަކުން ފެން ހިންދުމާއި އަދި ބައެއް ގެތަކަށް ފެންވަންނަމުންދާތީ، ވެލި ބަސްތާ ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުއެސްއާއި އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ ސިފައިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ށް އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށާއި، ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 5 މޭލާއި 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ އަދައިގެ ވަރަކަށް ކަނޑުތައް މަޑުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާޅު އުސްމިނުގައި 2 ނުވަތަ 4 ފޫޓު ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް