ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 04:40
ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ކްލޮޕް
ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ކްލޮޕް
ލިވަޕޫލް
މުޅިން ވެސް ހެދީ ގޯސް، ރަނގަޅު އެއްވެސްކަމެއްނެތް: ކްލޮޕް
 
ދެތިން ކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްލަނިކޮށް މި މެޗުން މޮޅުވެވުނީސް: ކްލޮޕް

ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ލިވަޕޫލުން މުޅިން ވެސް ހެދީ ގޯސްކަމަށް ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ އިޓަލީގެ އެޓްލާންޓާ އަތުން 3-0އިން ބަލިވި މެޗަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އަދި މި ބައްޔާއެކު ލިވަޕޫލް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އައި ސިލްސިލާ ވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފަ އެވެ. އެއީ 34 މެޗާއި 415 ދުވަހަށް ފަހު އެވެ.

"ކަންދިމާކުރި ގޮތުން މެޗާ ބެހޭ ގޮތުން ޕޮޒިޓިވްކޮށް ބުނާނެ އެއްވެސް ވާހަކައެއްނެތް. ނޫނޭޒަށް ލިބުނު ފުރުސަތަށް ފަހު ދެން ފެނުނީ މުޅިން ވެސް ގޯސް ހެދިތަން. މިއީ ވަރަށް ގޯސްކޮށް ކުޅުނު މެޗެއް،"
ކްލޮޕް ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ލިވަޕޫލްއިން ބޯޅަ ލިބިފައި އޮންނަ ވަގުތު ޓެކްޓިކަލީ މެޗު ކުޅެން މަސައްކަތްކުރި ގޮތް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކަމުނުދާ ކަމަށެވެ. ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި ޕާސްކުރީ އިދިކޮޅު ކުޅުންތެރިންނަށް ކަމަށެވެ.

"އަހަރެން މި މެޗު ހޯމަ ދުވަހު އަލުން ބަލާނަން. އަހަރެންނަށް ޔަގީން އަހަރުމެން ދެތިން ކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްލަނިކޮށް މި މެޗުން މޮޅުވެވޭނެކަން. މިއަށްވުރެ މާރަނގަޅަށް އަހަރެންގެ ކުޅުންތެރިން ކުޅޭނެކަން އަހަރެންނަށް ޔަގީން. އެކަމަކު މި ނަތީޖާ އަކީ ވަރަށް ގޯސް ނަތީޖާއެއް. މިއީ ވަރަށް ގޯސްކޮށް ކުޅުނު މެޗެއް. މި މެޗާ ބެހޭ ގޮތުން ރަނގަޅަށް ބުނެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއްނެތް،"
ކްލޮޕް ބުންޏެވެ.

ލިވަޕޫލަށް ސެމީ ފައިނަލަށް ދެވޭނީ އިޓަލީގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ކުޅޭ މެޗު ހަތަރު ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް