ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 05:31
ލިވަޕޫލްގެ ސަޕޯޓަރުން
ލިވަޕޫލްގެ ސަޕޯޓަރުން
ޑެއިލީ މެއިލް
ލިވަޕޫލް
ލިވަޕޫލް ސަޕޯޓަރުން ރުޅިއަތުވެއްޖެ، މިރޭގެ މެޗަށް ދިދަ ނުވައްދާނެ
 
ޓިކެޓް އަގުބޮޑު ކުރާތީވެ ސަޕޯޓަރުން ދަނީ ނުރުހުން ފާޅު ކުރަމުން

ލިވަޕޫލުން އަންނަ ސީޒަނުގެ ޓިކެޓް އަގުބޮޑުކުރުމާއެކު ސަޕޯޓަރުން އިހްތިޖާޖު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

އަދި މިކަމާ ނުރުހުން ފާޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި މިރޭ އެޓްލާންޓާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް އެ ކުލަބުގެ ބޮޑެތި ދިދަތައް ނުވައްދަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. ކުލަބުން ވަނީ ސަޕޯޓަރުންގެ ޓިކެޓްގެ އަގު ދެ ޕަސެންޓް އަންނަ ސީޒަނުން ފެށިގެން ބޮޑު ކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނީ ލިވަޕޫލަކީ ސަޕޯޓަރުން ހިންގާ ކުލަބެއް ކަމަށާއި މިކަމަށް ސަޕޯޓަރުން ހައްލު ހޯދާނެ ކަމަށް އޭނާ އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި މެނޭޖްމަންޓުގެ މި ނިންމުން އެއް ފަރާތްކޮށް ޓީމަށް ސަޕޯޓްކޮށްދިނުމަށް އޭނާ ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

"އަހަރެންނަށް އެނގޭ އެމީހުންގެ އިހުސާސްތައް. އެކަމަކު ސަޕޯޓަރުން މިކަމަށް ހައްލު ހޯދާނެ ކަމަށް އަހަރެން އުއްމީދު ކުރަން. ލިވަޕޫލަކީ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުލަބެއް. ސަޕޯޓަރުން ދަނޑުގައި ތިބުން ޓީމަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރަކީ. އެހެންވީމާ އިތުރު ކަމެއް ނުކުރިޔަސް ސަޕޯޓަރުން ދަނޑުގައި ތިބުމަށް އަހަރެން އެދެން. އަހަރުމެންނާ ސަޕޯޓަރުންނާ މައްސަލައެއްނެތް،"
ކްލޮޕް ބުންޏެވެ.

އިނގިރޭސި ބައެއް ކުލަބުތަކުގެ ޓިކެޓް އަގުބޮޑު ކުރާތީވެ ސަޕޯޓަރުން ދަނީ ނުރުހުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ޓޮޓެންހަމުން ވެސް ވަނީ ޓިކެޓް އަގުބޮޑުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް