ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 16:15
ޖަރުމަނުގެ ޖާޒީ ނަންބަރު 4 އާއި ނާޓްޒީން ގެ ސިފައިންގެ ޔުނީފޯމުގައިވާ ނިޝާން
ޖަރުމަނުގެ ޖާޒީ ނަންބަރު 4 އާއި ނާޓްޒީން ގެ ސިފައިންގެ ޔުނީފޯމުގައިވާ ނިޝާން
ގޫގުލް
ޔޫރޯ 2024
ނާޓްޒީން ގެ ނިޝާނާ ވައްތަރުވުމުން ޖަރުމަނުގެ 4 ނަންބަރުގައި މައްސަލަ ޖެހިއްޖެ
 
ނާޓްޒީން ގެ ލޯގޯއާ ވައްތަރުކަމުން ނަންބަރު ބަދަލުކުރާނެ

ޖަރުމަނުގެ ނާޓްޒީ ސިފައިންގެ ނިޝާނާ ވައްތަރުގޮތެއް ހުންނަ ކަމަށް ބުނެ އާއްމުންގެ ފާޑުކިއުން ބޮޑުވުމުން ޔޫރޯ 2024ގައި ބޭނުންކުރާނެ ޖަރުމަނުގެ ޖާޒީ ނަންބަރު ހަތަރެއްގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

އެޑިޑާސް ކުންފުނިން ޔޫރޯ އަށް ތައްޔާރުކުރި ޖާޒީގައި ޖަހާފައިވާ ހަތަރު ނަންބަރު ފޮންޓަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވީ ދެ ހަތަރެއް އެއްކޮށްލުމުން 44 ނަންބަރު، ނާޓްޒީންގެ ނިޝާނާ ވައްތަރުވާތީ އެވެ.

ޖަރުމަނުން ވަނީ މި ޖާޒީގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފްރާންސާ ދެކޮޅަށް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ފޮންޓްގެ މައްސަލަ ދިމާވީ އެޑިޑާސް ކުންފުނިން މީހަކު ގަތް ޖާޒީގައި 44 ނަންބަރު ޖަހައިގެން އުޅުމުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ޖަރުމަނު ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުން ބުނީ ޔޫރޯގައި ބޭނުންކުރާ ޖާޒީ ނަންބަރުތައް ފާސްކުރުމަށް 1 އިން ފެށިގެން 26އާ ހަމައަށް އަދަދުތައް ފޮނުވީ 0އިން ފެށިގެން 9 ވަނަ ނަންބަރާ ހަމައަށް ހުރިހާ ނަންބަރެއް ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކްކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ޖާޒީ ނަންބަރު 44. މި އަކުރުތައް ނާޓްޒީންގެ ސިފައިންގެ ނިޝާނާ ވައްތަރުކަމަށް ބުނޭ - ގޫގުލް
"އަދި ޔޫއޭފާއަށް ވެސް އެހެން ބަޔަކަށް ވެސް މި ނަންބަރު ނާޓްޒީންގެ ނަންބަރާ ވައްތަރުގޮތެއް ހުންނަ ކަމަށް ފާހަގަ ނުކުރެވޭ. އެކަމަ އަހަރުމެން އާއްމުންގެ ޝަކުވާ އަޑުއަހަން. އަދި ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް ބޮޑު ބަހުސަކަށް ހަދާކަށް ވެސް ބޭނުމެއްނޫން. އަހަރުމެން ހަތަރު ނަންބަރުގެ ޑިޒައިން ބަދަލުކުރާނަން އަދި މިބަދަލު ޔޫއޭފާއަށް ވެސް ފޮނުވާނަން،"
ޖަރުމަނު ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

ނާޓްޒީންގެ މި ނިޝާނަކީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ހިންގި ބޮޑެތި ގަތުލު އާއްމުތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު މަރައި ހެދި އެ ޕާޓީގެ ސުޓްސްޓަފަލް ސިފައިންގެ ގްރޫޕުން ބޭނުންކުރި ޖާޒީގައިވާ ލޯގޯ އެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި މިއީ ސުޓްސްޓަފަލްގެ ނަން ކުރުކޮށް ބޭނުންކުރާ ދެ އެސް އަކުރެވެ. އަދި ޖާޒީ ނަންބަރުގައި ދިމާވި މައްސަލައާހެދި ޖަރުމަނުގައި އިނގިރޭސި އަކުރުން ދެ އެސް ސްޓައިލްކޮށްގެން ބޭނުންކުރުން މިއަދު ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އެޑިޑާސް ކުންފުނިން ބުނީ ޖާޒީ އާއި ނަންބަރު ޑިޒައިން ކުރީ ޖަރުމަނު ފެޑަރޭޝަނާއި 11 ސްޕޯޓްސްއިން ކަމަށާއި ޒިންމާވާން ޖެހޭނީ އެދެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ޖާޒީ ނަންބަރު 4 - ގޫގުލް
"އެޑިޑާސް 100 ވަރަކަށް ގައުމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން. އަހަރުމެންނަކީ ލިބޭ އޯޑަރަށް ޖާޒީ އުފައްދާ ބައެއް. އަހަރުމެންނަނީ ހަނގުރާމަ އާއި ނޭއްގާނީ އަމަލުތަކަށް ތަރުހީބުދޭ ބައެއްނޫން. އަހަރުމެން މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ކުށްވެރިކުރަން،"
އެޑިޑާސްގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަން އޮލިވަރ ބުރޫގަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖަރުމަނުގައި މި އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށާނީ ޖޫން މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް