ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 12:16
ޔޫރޯ 2024ގެ ބައެއް ތައްޔާރީތައް ޖަރުމަނުގައި ކުރިއަށް ދަނީ
ޔޫރޯ 2024ގެ ބައެއް ތައްޔާރީތައް ޖަރުމަނުގައި ކުރިއަށް ދަނީ
ގޫގުލް
ޔޫރޯ 2024
ޔޫރޯގައި ޖަރުމަނު ވަށައިގެން ބޯޑަރުތައް ޗެކްކުރަނީ
 
އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަންދޭނީ ގޭންގްތަކާއި ހައްދުފަހަނައަޅައިފައިވާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް: މިނިސްޓަރު

މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދުވަސްވަރު ޖަރުމަނު ވަށައިގެންވާ އެންމެހާ ހިސާބުތަކުގެ ވަށައިގެން ޗެކްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

ޖަރުމަނުގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު ނަންސީ ފިއޭސާ މިހެން ވިދާޅުވީ މުބާރާތުގެ ތެރޭގައި ގާނޫނާ ހިލާފު އެއްވެސް ކަމެއްވިޔަނުދީ އޮމާންކަމާއެކު މުބާރާތް ނިންމާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ދާދި ފަހުން ރަޝިޔާގައި ކޮންސެޓެއް ބޭއްވި ހޯލަކަށް ބަޔަކު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެންނެވެ. މިހަމަލާދިން ކަމަށް އެ ގައުމުން ތުހުމަތު ކުރަނީ ހައްދު ފަހަނައަޅައިފައިވާ އިސްލާމީ ގްރޫޕެއްގެ ބަޔަކު ކަމަށެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް މުބާރާތެއް ހިނގާއިރު ހަމަނުޖެހުމާއި، ވައްކަމާއި، ފޭރުން އަދި މީހުންނަށް ހަމަލާދިނުން ފަދަ ނުރައްކާތެރި ކަންކަން ހުއްޓުވަންޖެހޭ. މިއީ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް، ހައްދު ފަހަނައަޅައިފައިވާ މީހުންނާއި ހަރުކަށި އިސްލާމީ ގްރޫޕްތަކަށާއި، ގޭންގްތަކާއި މީހުންނަށް އުނދަގޫ ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ނެޓްވޯކްތަކަށް ހަމަލާދީ، ސައިބައެޓޭކް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ޖަރުމަނުގެ އޮތޯރިޓީތަކުން ފޯކަސް ކުރާނެ
ޖަރުމަނުގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު

ބައިނަލް އަގްވާމީ މުބާރާތްތައް ބާއްވާއިރު ގަވާއިދުން ބޯޑަރު ޗެކްކޮށް ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަކީ ކޮންމެ ގައުމަކުން ވެސް ކުރާކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ޖަރުމަނު މި ފަހަރު މިކަން ކުރިއަށްވުރެ ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނަގައިގެން މިއުޅެނީ 2022ގެ ވޯލްޑްކަޕާ ދިމާކޮށް އެ ގައުމުން އިސްލާމީ އުސޫލުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައި ހެދުމާވެސް އެކުގަ އެވެ. ޖަރުމަނަކީ އެގައުމުގެ އިރުމައްޗާއި ދެކުނުގެ ބޯޑަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަހައްޓާ ގައުމެކެވެ. ޖަރުމަނަށް އެންމެ ގިނަ މިހުން ވަގަށް އެތެރެވަނީ ޕޮލެންޑާއި އޮސްޓްރިއާ އަދި ޗެކްރިޕަބްލިކާއި ސްވިޒަލޭންޑާވީ ފަޅިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް