ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2024 | ބުދަ 10:39
ވޭލްސް ބަލިކުރުމަށްފަހު ޕޮލެންޑްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅު ކުރަނީ
ވޭލްސް ބަލިކުރުމަށްފަހު ޕޮލެންޑްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅު ކުރަނީ
ޑެއިލީ މެއިލް
ޔޫރޯ 2024 ޕްލޭއޯފް
ޔޫރޯގެ ފަހު ދެ ޖާގަ ޔޫކްރެއިނާއި ޕޮލެންޑަށް
 
ޔޫރޯ އޮންނާނީ ޖޫން މަހު ޖަރުމަނުގައި

މި އަހަރު ބާއްވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފަހު ދެ ޖާގަ ޔޫކްރެއިނާއި ޕޮލެންޑް ހޯދައިފި އެވެ.

ޕްލޭ އޯފްގައި ރޭ ޕޮލެންޑް މޮޅޫވީ ވޭލްސްއާ ވާދަކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4އިންނެވެ. ޔޫކްރެއިން މޮޅުވީ އައިސްލޭންޑާ ވާދަކޮށް 2-1އިންނެވެ.

ޕޮލެންޑް މޮޅުވީ ވޭލްސްގެ ފަހު ޕެނަލްޓީ ޑޭން ޖޭމްސް ޖެހުމުން ޕޮލެންޑްގެ ކީޕަރު ވޮޝްނިއާ ސިޒެސްނީ ދިފާއު ކުރުމުންނެވެ.

މެޗަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ވޭލްސްގެ ކެޕްޓަން ބެން ޑޭވީސް ބުނީ ޕެނަލްޓީ ޖެހުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި އެމީހުން ބަލިވީ މުޅި މެޗުގައި ވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅެފައި ކަމަށެވެ. އަދި ޕޮލެންޑަކީ މޮޅު ޓީމެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކުޅުމުގައި ދެ ޓީމުގެ އެއްވެސް ތަފާތެއް ރޭ ނުފެނުނު ކަމަށެވެ.

އަހަރެން ބުނާނެ ވާހަކައެއްނެތް. ޓީމު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުޅުނު. އެކަމަކު އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ނަތީޖާ. އެކަން ނުވެ މިދިޔައީ
ޑޭވީސް
ޔޫކްރެއިން ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅު ކުރަނީ - ޑެއިލީ މެއިލް

ޔޫކްރެއިން މެޗުގައި އެ ޓީމު މޮޅު ކޮށްދިނީ މިހައިލޯ މުޑްރީކެވެ. އޭނާ ގޯލު ޖެހީ 84 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. މެޗަށް ފަހު ޔޫކްރެއިންގެ ކެޕްޓަން އޮލެކްޒެންޑާ ޒިންޗެންކޯ ބުނީ އޭނާގެ ގައުމާމެދު ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ.

މިނިވަންކަމަށްޓަކައި ގުރުބާންތަކެއްވާ ރައްޔިތުން ތިބި ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށްވީތީވެ އަހަރެން އުފާކުރަން. އަހަރުމެން ކޮންމެ ދުވަހަކު މި ވާހަކަ ދައްކަން އެބަޖެހޭ. އަހަރުމެންނަށް ކާމިޔާބު މި ލިބެނީ މިފަދަ ގޮތަކަށް ދަނޑުމަތިން އެކަނި. މިއީ އަހަރުމެންގެ މި ޖީލުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވަރަށް ހާއްސަ މެޗެއް
ޒިންޗެންކޯ

ރޭ ކުޅުނު ކޮލިފައިންގައި ފަހު މެޗުގައި ކުރީގެ ޗެމްޕިއަން ގްރީސް ބަލިކޮށް ޖޯޖިއާ ވެސް ވަނީ ކޮލިފައިވެފަ އެވެ.

މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކުޅޭނީ ޖަރުމަނު ވިލާތުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް