ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 15:13
ރަޝިއާގައި ހިންގި ބަޑިޖެހުމުގެ ހާދިސާގައި އެ އިމާރާތުގައި ރޯވެފައި
ރަޝިއާގައި ހިންގި ބަޑިޖެހުމުގެ ހާދިސާގައި އެ އިމާރާތުގައި ރޯވެފައި
އަނަދޮލޫ
ރަޝިއާގައި ހިނގި ބަޑިޖެހުމުގެ ހާދިސާ
މޮސްކޯގެ ކޮންސެޓް ހޯލަކަށް ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްގައި 40 މީހުން މަރުވެ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެ
 
ޓެރަރިޒަމްގެ ގޮތުގައި ރަޝިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މި ހަމަލާއަކީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ރަޝިއާގައި ދިން އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ

މޮސްކޯގެ ކޮންސެޓް ހޯލަކަށް ހުކުރު ދުވަހު ބަޑިހިފައިގެން ތިބިބަޔަކު ވަދެ ދިން ހަމަލާއެއްގައި 40 މީހުން މަރުވެ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ރަޝިއާގެ ފެޑެރަލް ސެކިއުރިޓީ ސާވިސް އިން ބުނީ މޮސްކޯގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ހުންނަ ކްރޮކަސް ސިޓީ ހޯލުގައި ހުންނަ ބޮޑު ކޮންސެޓް ހޯލަކަށް ކޮމްބެޓް ގިޔަރު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ވަދެ، އޮޓޮމެޓިކް ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ބެލުންތެރިންނާ ދިމާލަށް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާގެ އެންމެ އިސް ތަހުގީގީ އިދާރާއިން ދަނީ މި ހަމަލާތަކަކީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މި ހާދިސާގެ ޒިންމާ އައިއެސް އިން ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، މި ވާހަކަތައް އަދި ވެސް މިނިވަންކަމާ އެކު ކަށަވަރުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު މާރިއާ ޒަކަރޯވާ ވަނީ މި ހަރަކާތަކީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

މި ހަމަލާ ދީފައި މިވަނީ ރައީސް ވްލަޑިމިއާ ޕޫޓިން އިންތިޚާބީ މައިދާނުގައި އެގައުމުގެ ބާރު ގަދަކުރެއްވިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުންނެވެ.

އިންޓަފެކްސް އިން ބުނި ގޮތުގައި "ޕިކްނިކް" ރޮކް ގްރޫޕް ކޮންސެޓަކަށް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވި އިމާރާތުގެ ދޮރާއި ހޯލުގެ ތެރޭގައި ވެސް ބަޔަކު ބަޑި ޖެހިއެވެ. މަންޒަރު ދުށް މީހުން ރެކޯޑްކުރި ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަނީ މެޝިން ގަން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގި އިރު ޑްރެސިން ރޫމްގައި ތިބި ބޭންޑުގެ މެމްބަރުން ނަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭއިރު، އެމީހުން ދިޔައީ އެމީހުންގެ ޕާފޯމަންސަށް ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ބުނި ގޮތުގައި ހަމަލާދިން މީހުން ވަނީ ގޮވާތަކެތި ވެސް ބޭނުންކޮށް، ކޮންސެޓް ހޯލުގައި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިންގައިފައެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި އެ އިމާރާތުގެ މަތިން ކަޅު ދުމުގެ ބޮޑު އަލިފާންގަނޑެއް އުފެދުނެވެ.

ރަޝިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނީ މޮސްކޯގެ އެއާޕޯޓުތަކާއި ރޭލްވޭ ސްޓޭޝަންތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަތިޔާރު އެޅި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއަށް ފަހު މޮސްކޯގެ މޭޔަރު ސަރްގެއި ސޮބްޔާނިން ވަނީ ހަފުތާ ބަންދުގައި އެ ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު ހަރަކާތްތައް ކެންސަލް ކުރަން ނިންމައިފައެވެ.

ބެލަރޫސްގެ ލީޑަރު އެލެކްސެންޑާ ލުކަޝެންކޯ ޕުޓިންއަށް ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައި ވަނީ "ކުށެއް ނެތް މީހުން އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލުމަކީ" ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރައްވާފައެވެ.

މި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ވައިޓް ހައުސްއިން ވަނީ މަރުވި މީހުންނަށާއި އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ހަމްދަރުދީ ފާޅުކޮށްފައެވެ. ހަމަލާގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އެމެރިކާއިން ވަނީ މޮސްކޯގައި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ހިންގާފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

މި ހާދިސާއަށް ފަހު ބެލިންގްކެޓްގެ ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިޔާ ރިސްޓޯ ގްރޯޒެވް ވިދާޅުވީ ހަމަލާތައް ތައްޔާރު ކުރަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އައިސިސް-ކޭ އިން ކަމަށް ވޮޝިންޓަނުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއާމަން ދިމިޓްރީ މެޑްވެޑޭވް ވިދާޅުވީ މި ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި އޮތީ "ކީވް ސަރުކާރު" ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

ޔޫކްރެއިންއިން މި ހަމަލާތަކުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާއިރު، ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސްގެ އެޑްވައިޒަރެއް ކަމުގައިވާ މައިޚައިލޯ ޕޮޑޮލްޔަކް ވަނީ އެކްސްގައި އެކަން ލިޔުއްވާފައެވެ.

"ކްރޮކަސް ސިޓީ ހޯލް (މޮސްކޯ ރީޖަން، ރަޝިއާ) ގައި ހިނގި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކާއި ގޮވުންތަކުގައި ޔޫކްރެއިންގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނޯންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. އޭނާ ލިޔުއްވާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް