ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2024 | ބުދަ 05:19
ރެއާލްގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ކޯޓުއާ
ރެއާލްގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ކޯޓުއާ
ރޮއިޓާސް
ރެއާލް މެޑްރިޑު
އިތުރު އަނިޔާއެއް ލިބި، ކޯޓުއާ އަށް ސީޒަން ނިމިއްޖެ
 
ފަރިތަކުރުމުގެ ތެރެއިން ކޯޓުއާގެ ކަނާއަތު ފައިގެ ކަކުލަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައި

ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ އެއް ނަންބަރު ގޯލު ކީޕަރު، ތިބައޫ ކޯޓުއާ އަށް ލިބުނު އިތުރު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން، މި ސީޒަންގެ ބާކީ ބައި އޭނާ އަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

ބެލްޖިއަމްގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ ވެސް ގޯލު ކީޕަރުގެ ވާއަތު ފައިގެ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން މިދޭތެރެއިން އޭނާ ހުރީ ކުޅުމާ ދުރުގަ އެވެ. އެ އަނިޔާ އިން ރަނގަޅުވެ އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން އައީ އަލުން އަނބުރާ ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އައުމަށެވެ.

އަނިޔާ އިން ރަނގަޅުވެ، ފަރިތަކުރުމުގައި ބައިވެރިވަމުން އަންނަނިކޮށް ކޯޓުއާ އަށް ވަނީ އިތުރު އަނިޔާއެއް ލިބިފަ އެވެ. ފަރިތަކުރުމުގެ ތެރެއިން ކޯޓުއާގެ ކަނާއަތު ފައިގެ ކަކުލަށް ވަނީ އަނިޔާވެފަ އެވެ. އެ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ގާތް ގަނޑަކަށް ދެ މަސް ދުވަހު ކޯޓުއާ ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ އެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަންގެ ބާކީ ބައި އެއްކޮށް ކޯޓުއާ އަށް ގެއްލޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފަ އެވެ.

އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގައި ހުރުމަށްފަހު ކޯޓުއާ ރެއާލަށް ބަދަލުވީ 2018 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ރެއާލުން އޭނާ ހޯދީ، އެ އަހަރު ރަޝިޔާގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކޯޓުއާ ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލު ކީޕަރަކަށް ހޮވުނީ ވެސް ކޯޓުއާ އެވެ.

ކޯޓުއާ ވަނީ މިހާތަނަށް 230 މެޗެއްގައި ރެއާލްގެ ގޯލު ބަލަހައްޓައިފަ އެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަންގައި އޭނާ އަށް އެއްވެސް މެޗެއް ނުކުޅެވެ އެވެ. ރެއާލަށް ބަދަލުވެ އެ ކުލަބާއެކު ކޯޓުއާ ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ވެސް ޙާސިލުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް