ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 15:06
ޕޮލިސް
ޕޮލިސް
ރާއްޖެއެމްވީ
މީހެއްގެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ފޭރިގަތުން
މީހެއްގެ އެކައުންޓުން 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރުނު މައްސަލަ: ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި
 
ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ޕީޖީއަށް ފޮނުވާފައިވޭ. އަދި އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުއްޖެއްވެސް ހިމެނޭ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު (އެމްއައިބީ)ގައި ހުޅުވާފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ އެކައުންޓު މެދުވެރިކޮށް މަކަރާއި ހީލަތުން 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ނެގި މައްސަލައިގައި ޝާމިލުވާ ތިން މީހެއްގެ މައްޗައް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 13 މާރިޗު 2024 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުންގެ ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑް އިން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ޕޮލިސް ހެޑް އޮފް ފައިނޭންޝަލް ކްރައިމް ޔުނިޓްގެ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޔޫސުފް ލޫތު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤު މިހާރުވަނީ އެއްކޮށް ފުރިހަމަކޮށްފައި ކަމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ޕީޖީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުއްޖެއް ހިމެނޭ ކަމަށްވެސް ލޫތު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 24 އަހަރުގެ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއްގެ އިތުރުން 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އަދި 16 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ވެސް މި މައްސަލައިގައި ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ފައިސާތައް ފޭރިގަނެފައިވަނީ ފޯނާއި އެކައުންޓްތަކުގެ ތަފްސީލު އެނގޭ މީހަކު މެދުވެރިކޮށް ފޯނު ކޮމްޕްރޮމައިޒް ކޮށްގެންކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި ޝާމިލުވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން މިފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ފޯނާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ތަކެތި ގަތުމަށާއި ދޫނި އަދި ގަޑިފަދަ ތަކެތި ގަތުމަށް ކަމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ދިރިއުޅުނު ތަންތަން ބަލައިފާސްކުރުމުން މިކަމާ ގުޅުންހުރި ތަކެތި ފެނިފައިވާކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފައިސާތައް ފޭރިގެންފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނަމާދަށް ދާ ގަޑިތައް ބަލައިގެން ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 4 ޒުވާނުން
ސައިކަލުތަކުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ބަޔަކު ގަސްތުގައިކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައިނުވޭ: ފުލުހުން
ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި 163 އުޅަނދު ޓޯ ކޮށްފި
"މަކަރާއި ހީލަތުން އޮޅުވާލައިގެން ހިޔާ ފްލެޓުގެ އެޕާޓުމެންޓަކަށް މީހުން ގެންގޮސް، ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް ހުރީ އަންހެނެއް"
މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނުނު މީހުންނާއި، ޗައިނާ ވައިޓާއި ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ފެންނަން ނެތް - ފުލުހުން
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ ކެނެބިސްއާއެކު ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި
ފަލަމަސްގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ތަތްކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި