ހޯމަ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020
01 އަތަ
1442 ސަފަރު 03
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ދިވެހި ޕްރެމިއާ ލީގު

ލީގު ހުޅުވާ މެޗަށް ޑެސައިލީ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

  • ޑެސައިލީ ރާއްޖެ އަތުވެފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި
  • ޑެސައިލީ އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް އަދި އެއިދާރާގެ އިސް ވެރިން

ކ. މާލެ | 3 އޯގަސްޓް 2017 | ބުރާސްފަތި 16:44 | 1,810

ފްރާންސްގެ ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑް މާސޭ ޑެސައިލީ ވެލާނާ އިންޓްނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި - އެފްއޭއެމް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރެމިއާ ލީގު ހުޅުވާ މެޗަށް، ފްރާންސްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން މާސެލް ޑެސައިލީ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

 

ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ ބޮޑު ލީގު ކަމަށްވާ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ޑެސައިލީ ރާއްޖެ އަތުވެފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ޑެސައިލީއަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖުން މަރުޙަބާ ދެންނެވީ، ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް އާއި، އެއިދާރާގެ އިސްވެރިންނެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޑެސައިލީ ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލި ރިސޯޓުގައެވެ.

 

ބުދަދުވަހު އެފްއޭއެމް ހައުސްގައި އޮތް ހަފްލާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، އެއިދާރާގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޑެސައިލީ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އެހީތެރިވީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ސްޕޮންސަރަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުރީދޫއިން ކަމަށާއި، ޕްރިމިއާ ލީގު ހުޅުވާ މެޗު ވީހާވެސް ކުލަގަދަކޮށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

އުމުރުން 48 އަހަރުގެ މާސޭ ޑެސައިލީ ވަނީ، ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމާއި އެކު 1998 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި، 2000 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އޭނާ ވަނީ 2001 އަދި 2003 ވަނަ އަހަރު ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

 

މާސޭއާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ޑެސައިލީ ވަނީ އޭސީ މިލާނާއެކު ދެ އިޓާލިއަން ލީގު، އިޓާލިއަން ސުޕާކަޕް، ޔުއެފާ ސުޕާކަޕް އަދި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަނސް ލީގުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ޗެލްސީއާއެކު ޔުއެފާ ސުޕާކަޕް، އެފްއޭކަޕް އަދި އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝިލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

 

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރެމިއާ ލީގު ހުޅުވާ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ، އެސްޓީއޯ މާލެ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާއި، މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ދ.ކުޑަހުވަދޫ އެވެ. މި މެޗު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 9 ޖަހާއިރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.