ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2024 | ބުދަ 12:02
ސާޖަރީ ހެދި ޓީމް
ސާޖަރީ ހެދި ޓީމް
އައިކެއާ
އައިކެއާއިން ލޮލުގެ ފެނުމާ ގުޅޭ އާރްޑީ ސާޖަރީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަދައި، ކާމިޔާބުކޮށްފި
 
ރެޓިނަލް ޑިޓެޗްމެންޓް ސާޖަރީ ހެދީ މިދިޔަ މަހު 19 ގައި
 
ސާޖަރީ ހެދި ޕޭޝަންޓަކީ އެއް ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލުމާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ދެއްކި 75 އަހަރުގެ އަންހެނެއް

އައިކެއާއިން ލޮލުގެ ފެނުމާ ގުޅޭ ރެޓިނަލް ޑިޓެޗްމެންޓް (އާރްޑީ) ސާޖަރީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަދައި، ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

އައިކެއާއިން އެ ސާޖަރީ ހެދީ މިދިޔަ މަހު 19 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

އައިކެއާއިން އެ ސާޖަރީ ހެދީ ފެކޯއިމަލްސިފިކޭޝަން ކެޓަރެކްޓް ސާޖަރީއާ އެއްކޮށް ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެއެވެ. އަދި އެ ސާޖަރީ ހެދުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ އައިކެއާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ވިޓްރިއޯ ރެޓިނަލް އެންޑް ފެކޯ ސާޖަން ޑރ. މުޙައްމަދު އައްޒާމެވެ.

މި ސާޖަރީއަކީ ލޮލުގެ އެތެރޭގައި ހުންނަ ޖެލް ފަދަ މާއްދާއެއް ކަމަށްވާ ޕެތޮލޮޖިކަލް ވިޓްރިއަސް ހިއުމާ މުޅިން ނަގައި، ސިލިކަން އޮއިލްއާއި ޒަމާނީ އެންޑޯ ލޭޒާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ރެޓިނާ އާންމު ހާލަތަށް ގެނައުމަށް ކުރާ ސާޖަރީއެކެވެ.

އައިކެއާއިން ބުނީ އެ ސާޖަރީ ހެދީ އެއް ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލުމާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ދެއްކި 75 އަހަރުގެ އަންހެން ޕޭޝަންޓަކަށް ކަމަށާއި އެ މީހާގެ ލޮލުގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ކުރިން ދެއްކި ހޮސްޕިޓަލުން ލަފާ ދިނީ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އައިކެއާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވިޓްރިއޯ-ރެޓިނަލް ލަފައެއް ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕޭޝަންޓުގެ ހޭންޑް މޫވްމަންޓް ވިޝަންއާއި ކެޓެރެކްޓްއާއި ސަބްޓޯޓަލް ރީގަމަޓޯޖެނަސް ރެޓިނަލް ޑިޓޭޗްމެންޓް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނީ އައިކެއާ ހޮސްޕިޓަލަށް ދެއްކުމުން ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ޑރ. އައްޒާމްގެ ތަޖުރިބާއާއި ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން އައިކެއާގެ ސާޖަރީ ޓީމުން ފެކޯއިމަލްސިފިކޭޝަން އެންޑް ފޯލްޑަބަލް ލެންސް އިމްޕްލާންޓޭޝަންއާއި ޓްރާންސް-ޕާސް ޕްލާނާ ވިޓްރެކްޓޮމީ، ފްލުއިޑް އެއާ އެކްސްޗޭންޖް، އެންޑޯ-ލޭޒާ ޓްރީޓްމެންޓް އަދި ސިލިކަން އޮއިލް އިންޖެކްޝަން ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް އައިކެއާއިން ބުނީ ރެޓިނަލް ޑިޓެޗްމަންޓް ފަދަ ލޮލުގެ އެމާޖެންސީ ހާލަތްތަކަކީ ފަރުވާ ނުދީފިނަމަ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މީހެއްގެ ފެނުން އެއްކޮށް ނެތިކޮށްލާނެ ފަދަ ހާލަތްތަކެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، މި ސާޖަރީ ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ރާއްޖޭގައި ހެދޭ ގޮތްވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެއެވެ.

ރެޓިނަލް ޑިޓެޗްމެންޓް މައްސަލަ އާންމުކޮށް ދިމާވަނީ އުމުރުން ދުވަސްވުމުން އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު ލޮލުގެ ރެޓިނާއަށް ކުދި ގެއްލުންތައްވެ، ފަރުވާ ނުދެވި ހުރުމުންނެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި މި ސާޖަރީ ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމުން، މިއީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުރިއެރުމެކެވެ. އެގޮތުން މިއީ އެޑްވާންސްޑް ވިޓްރިއޯ-ރެޓިނަލް އަދި އެ ނޫން ވެސް ލޮލުގެ ސާޖަރީތައް ރާއްޖޭގައި ހެދުމަށް ކުރިއަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް