raajjemv logo
އެމްޓީސީސީ
އެމްޓީސީސީ: ސާފު ފައިދާ ރެކޯޑު އަދަދަށް އިތުރުވެއްޖެ
 
ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު 5.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ
 
61 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
 
މިއީ 321 ޕަސެންޓް އިތުރު އަދަދެއް
ރިޒުނާ ޒަރީރު
3,247
ކ. މާލެ |
3 އޯގަސްޓް 2017 | ބުރާސްފަތި 11:21
އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ކުންފުނި، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އަށް ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ސާފު ފައިދާ ރެކޯޑު އަދަދަކަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

 

އެމްޓީސީސީގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 24 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ އިރު މިއީ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު 5.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއާ އަޅާބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް 321 ޕަސެންޓް އިތުރު އަދަދެކެވެ.

 

އެމްޓީސީސީގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓު ބުނާ ގޮތުގައި، މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެމްޓީސީސީއަށް 341.6 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައި ވެއެވެ. މިއީ މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި އެމްޓީސީސީ އަށް ލިބުނު 306.9 މިލިޔަން ރުފިޔާއާ އަޅާ ބަލާއިރު 12 ޕަސަންޓުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

 

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެމްޓީސީސީއަށް ލިބުނު ސާފު ފައިދާގެ މިންވަރަކީ އޭގެ ކުރީ ކުއާޓަރުގައި، މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ކުންފުންޏަށް ލިބުނު 40.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ 85 ޕަސެންޓު ދަށް އަދަދެކެވެ.

 

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެކުންފުންޏަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 29.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ 29.3 މިލިއަންއަށް ދަށްވެ، ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެ އަދަދު 14.4 މިލިއަނަށް ވެއްޓުނެވެ. ނަމަވެސް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާ ވަނީ 115.1 ޕަސެންޓު އިތުރުވެ 40.8 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފަ އެވެ.

 

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ފައިދާ މަދުވި އިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުންޏަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 104 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

 

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ނިންމާފައި ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 24 ރުފިޔާއެވެ.

 

ކުންފުނީގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރގެ ފާއިދާ ރަނގަޅުވީ އެމްޓީސީސީއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކާއި އަދި މީގެ ތެރެއިން ފަސް މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

 

އެގޮތުން ކުންފުނިން 61 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް