ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 05:49
ފީފާގެ ރައީސް އިންފަންޓީނޯ
ފީފާގެ ރައީސް އިންފަންޓީނޯ
ރޮއިޓާސް
ފީފާ
އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވަނީ، ފީފާ އިން ނޫ ކާޑާ މުޅިން ދެކޮޅު ކަމަށް!
 
އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވީ، ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ނޫ ކާޑު ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމަށް

އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ބޯޑު (އައިއެފްއޭބީ) އިން ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުވާ ނޫ ކާޑު ހުށަހެޅުމާ ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އިން ދެކޮޅު ކަމަށް، އެ އިދާރާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ނޫ ކާޑުގެ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުން ކުޅުންތެރިޔަކު ގަސްތުގައި ކުރާ ފައުލަކަށް ނުވަތަ ރެފްރީގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ދެކޮޅު ހެދުމުން، ނޫ ކާޑު ދެއްކެ އެވެ. އަދި ނޫ ކާޑު ދައްކައިފި ނަމަ، އެ ކުޅުންތެރިޔަކު 10 މިނެޓު ވަންދެން މެޗު ބާކީކޮށް، ދަނޑުން ފައިބަން ޖެހޭނެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ދެ ފަހަރަށް ނޫ ކާޑު ދައްކައިފި ނަމަ، މުޅި މެޗު ދޫކޮށް ދަނޑުން ދާން ޖެހޭނެ އެވެ. ނޫ ކާޑަކާއެކު ރީނދޫ ކާޑެއް ދައްކައިފި ނަމަވެސް، މުޅި މެޗުން ބާކީ ކުރެވޭނެ އެވެ،

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވީ، ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ނޫ ކާޑު ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަޢުޟޫ އަކީ އޭނާ އަށް ޝައުޤުވެރިކަން ނެތް މަޢުޟޫއެއް ކަމަށް ވެސް އިންފަންޓީނޯ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އިތުރަށް އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވީ، ނޫ ކާޑު ތަޢާރަފު ކުރުމާ ފީފާ އިން މުޅިން ދެކޮޅު ކަމަށާއި، އާންމުގެ ތެރޭގައި އެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކުރިން އޭނާ އަށް އެކަން އެނގިފައި ނެތް ކަމަށެވެ.

އައިއެފްއޭބީ އިން ބޭނުން ވަނީ ނޫ ކާޑު، މަތީ ލީގުތަކުގައި ޓެސްޓުކޮށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ އަމަލުތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެތޯ ޓެސްޓު ކުރުމަށެވެ. މި ގޮތުން މަދުވެގެން އެއް އަހަރު ވަންދެން މި ކާޑު ބޭނުން ކުރުމަށް އައިއެފްއޭބީ އިން ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ.

އެ ޖަމާއަތުން ބުނެފައި ވަނީ ދަށް ޑިވިޝަންތަކުގައި ނޫ ކާޑު ބޭނުން ކުރުމުން، ކުޅުންތެރިންގެ އަމަލުތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، މިހެންވެ މިއީ މަތީ ފަންތީގައި ޓެސްޓްކުރަން ނުޖެހޭ ކަމެއްނޫން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް