ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 08:13
ކައިޓިއާ ފިހާރައިގައި ހުރި ބައެއް މުދާތަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައި
ކައިޓިއާ ފިހާރައިގައި ހުރި ބައެއް މުދާތަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައި
އެމްއެންޑީއެފް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
މާލޭ ފިހާރައެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
 
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މ.ކޯޒީ ލޮޖްގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުރި ކައިޓިއާ ފިހާރައިގައި
 
ރޯވި އަލިފާންގަނޑު މިހާރު ވަނީ ނިއްވާލާފައި
 
މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ

މާލޭ ފިހާރައެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ މ.ކޯޒީ ލޮޖްގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުރި ކައިޓިއާ ފިހާރައިގައި އަލިފާން ރޯވެގެން ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު 03:28 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އެ ފިހާރަ ތަޅުލާފައި ހުރުމުން ފިހާރައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިގެން ވަދެ، އެފްއާރުއެސްގެ ފަޔަރ ފައިޓަރުން ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު 04:15 ކަންހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެމުން ބުނީ މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމުގެ ޚަބަރެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ފިހާރާގައި ހުރި ބައެއް މުދާތަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާ އަންނަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް