ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 23:48
ވެންޑައިކް ކަރަބޯ ކަޕްގެ ތައްޓާއެކު
ވެންޑައިކް ކަރަބޯ ކަޕްގެ ތައްޓާއެކު
ޑެއިލީ މެއިލް
ކަރަބޯ ކަޕް
ވެންޑައިކްގެ ގޯލުން ކަރަބޯ ކަޕް ލިވަޕޫލަށް
 
ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ މެޗު ނިމެން ދެ މިނިޓަށްވެފައިވަނިކޮށް ވެންޑައިކް ޖެހި ގޯލުން

އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ވަނަހާފު ވެސް ނިމެން ދެމިނިޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް، ކެޕްޓަން ވާޖިން ވެންޑައިކް ޖެހި ގޯލުން ޗެލްސީ 1-0އިން ބަލިކޮށް، ކަރަބޯކަޕްގެ ތަށި ލިވަޕޫލް ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

ވެންބްލީ ސްޓޭޑިއަމުގައި 88،000 މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ދެ ޓީމުން ވެސް މޮޅަށް ކުޅެ ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދި އެވެ. ހާއްސަކޮށް މެޗު ނިމެންދިޔަ ވަރަކަށް ޗެލްސީން ގޭމް ވަރުގަދަކޮށް ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދި އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ހަމަލާތައް ދިފާއުކުރީ ލިވަޕޫލްގެ ކީޕަރު 25 އަހަރުގެ އަޔަލޭންޑްގެ ކީޕަރު ކޮއިމްހިން ކެލޭހާ އެވެ.

މެޗުގެ 90 މިނިޓް ތެރޭގައި ވެސް ވެންޑައިކް ގޯލެއް ޖެހި އެވެ. އެކަމަކު ވީއޭއާރު ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ނިންމީ ކޯޑީ ގަޕޯ އޮފްސައިޑް ކަމަށެވެ.

މެޗަށް ފަހު ވެންޑައިކް ބުނީ ލިވަޕޫލްގެ މުހިންމު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނުކުޅެވުނު މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ތަށި ދިފާއު ކުރެވުނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ ހިތްވަރުން ކަމަށެވެ.

"އެމީހުން ވަރަށް މޮޅަށް ކުޅުނު. ދަނޑުމަތީގައި ތިބި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތް ހާއްސަކޮށް އެކްސްޓްރާ ޓައިމުގައި އެމީހުން ކުރި ހިތްވަރުން ތަށި މި ލިބުނީ. އަހަރެން އެމީހުންނާ މެދު ފަހުރުވެރިވަން. ދެ ޓީމު ވެސް މޮޅަށް ކުޅެ ޗާންސް ހޯދި،"
ވެންޑައިކް ބުންޏެވެ.
ކެޕްޓަން ވެންޑައިކް ކަރަބޯ ކަޕްގެ ތަށި އުފުލާލަނީ - ޑެއިލީ މެއިލް

އޭނާ ބުނީ ލިވަޕޫލްގެ ކެޕްޓަނެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތައްޓެއް ލިބުމުން މިކާމިޔާބީ ހާއްސަކުރަނީ ސަޕޯޓަރުންނަށް ކަމަށެވެ.

"ކެޕްޓަނެއްގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތައްޓެއް ލިބުމުން ވަރަށް އުފާވި. އެހެންވެ މެޗަށް ފަހު ޖޯޝާއެކު އުފާފާޅު ކުރި މަންޒަރު ފެނުނީވެސް. އެކަމަކު އަހަރެން އެވަރަށް އެކަމުގައި ބައިވެރިނުވީ އަނިޔާއެއްވެދާނެތީވެ،"
ވެންޑައިކް ބުންޏެވެ.

ލިވަޕޫލްގެ ކެޕްޓަންކަން ވެންޑައިކަށް ދިނީ މި ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކެޕްޓަން ޖޯޑަން ހެންޑަސަން ކުލަބު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ. ސައޫދީ ލީގަށް ބަދަލުވިތާ ހަމަ މަސް ފަހުން އޭނާ މިހާރު ކުޅެނީ ނެދަލޭންޑްސްގެ އަޔެންސްގަ އެވެ. ނެދަލޭންޑްސްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރަމުން އަންނަ ވެންޑައިކް ލިވަޕޫލާ ގުޅުނީ މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިންނެވެ. އޭނާ އަކީ ޓީމުގެ އެންމެ މުހިންމު އަދި ކޯޗު އެންމެ އިތުބާރުކުރާ އެއް ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް