ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 05:48
ފުޓްސަލް އަދި ނެޓުބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބިން ހަވާލު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަނީ
ފުޓްސަލް އަދި ނެޓުބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބިން ހަވާލު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަނީ
ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ފުޓްސަލް ކޮމްޕްލެކްސް އާއި ނެޓުބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބިން ހަވާލު ކޮށްފި
 
ނެޓުބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސް އަޅަނީ ފޭސް އެކެއްގައި، ފުޓްސަލް ކޮމްޕްްލެކްސް އަޅަނީ ފޭސް ދޭއްގައި

ފުޓްސަލް ކޮމްޕްލެކްސް އާއި ނެޓުބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސް ޤާއިމު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހަމަޖައްސައި، ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

މި ދެ ކޮމްޕްލެކްސް ޤާއިމު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހަވާލުކުރުމަށް، ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި ހުޅުމާލޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (އެޗްޑީސީ) އާ ދެމެދު ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފަ އެވެ. ކުޅިވަރު ވުޒާރާގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ، ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ރާާފިޢު އެވެ. އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދު ސޮއި ކުރެއްވިއިރު، މާލީ ވަޒީރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީގު ވެސް ވަނީ އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ދެ ކޮމްޕްލެކްސްގެ ތެރެއިން ނެޓުބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސް ޤާއިމު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް އެކެއްގަ އެވެ. އަދި ފުޓްސަލް ކޮމްޕްލެކްސް ޤާއިމު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް ދޭއްގަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ކޮމްޕްލެކްސެއްގައި ވެސް ފަސް ދަނޑު ހިމެނޭނެ ކަމަށް، ކުޅިވަރު ވުޒާރާ އިން މައުލޫމާތު ދެއްވަ އެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވުމަށްފަހު ވަޒީރު ރާފިޢު ވިދާޅުވީ، ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެކަން ޙާސިލު ވެގެން ދިޔައީ ގިނަ އިދާރާތަކަކުން ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ދެ ކޮމްޕްލެކްސް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަޝްރޫއާއެކު، ރައީސް ޑރ މުޢިއްޒު ޒުވާނުންނަށް ދެއްވާ އަހަންމިއްޔަތުކަން ހާމަވެގެންދާ ކަމަށް ވެސް ވަޒީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި މި މަޝްރޫއާއެކު ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމުގައި ވެސް ރާފިއު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވައުދެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް